Dziecko rozwija się bardzo szybko każdego dnia ucząc się nowych umiejętności. Jednak wiele dzieci ze względu na ograniczenia ruchowe lub poznawcze ma trudności w posługiwaniu się plasteliną, farbkami, kredkami, długopisem. Takie dzieci mogą skorzystać z różnego rodzaju programów multimedialnych, które można obsługiwać nawet jednym specjalnie dobranym przyciskiem, dzięki czemu dziecko nawet z większą niepełnosprawnością ruchową może samodzielnie rysować, malować, układać puzzle, uczyć się liter, cyfr, kształtów, kolorów, grać w różne gry. Oprogramowanie aktywizujące i edukacyjne wszechstronnie wspomaga rozwój dziecka z niepełnosprawnością dając mu narzędzia do twórczego działania, kreatywnego rysowania, tworzenia własnych kompozycji, a tym samym zapewniając poczucie sprawstwa. Dziecko uświadamia sobie, że posługiwanie się myszką i innym oprzyrządowaniem związanym z programem wywołuje określony efekt na ekranie komputera. Programy przyczynowo-skutkowe, do łatwego rysowania oraz różnego rodzaju gry edukacyjne rozwijają percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, wprowadzają w świat kolorów, kształtów, dźwięków, rozwijają zdolności poznawcze: myślenie, spostrzegawczość, koncentrację, uwagę, kształtują umiejętności językowe, rozwijają umiejętności szkolne: liczenie, czytanie, pisanie. Poza tym oprogramowanie multimedialne stanowi również doskonałe uzupełnienie pracy nauczyciela pozwalając na uatrakcyjnienie zajęć, dostosowanie programów nauczania, atrakcyjne narzędzie utrwalania przyswojonej wiedzy i umiejętności. Ogólnie można więc powiedzieć, że programy aktywizujące i edukacyjne stanowią doskonałe wsparcie rozwoju dziecka, czy osoby dorosłej z niepełnosprawnością intelektualną, jak również wsparcie dla rodziców, nauczycieli, terapeutów.

Plazma
Plazma

Oprogramowanie aktywizujące, uczące zależności przyczynowo-skutkowych.

99,00 Dodaj do koszyka
Ameba
Ameba

Oprogramowanie aktywizujące poprzez generowanie interesujących widoków i dźwięków.

99,00 Dodaj do koszyka
Niespodzianka
Niespodzianka

Zestaw gier doskonalących umiejętność obsługi myszki i wzmacniających świadomość przyczynowo-skutkową.

299,00 Dodaj do koszyka
Moja opowieść
Moja opowieść

Gra z piękną grafiką, umożliwiająca tworzenie opowieści obrazkowych.

299,00 Dodaj do koszyka
Happenings
Happenings

Oprogramowanie przyczynowo-skutkowe, pomaga rozwijać zdolności poznawcze i uczy posługiwania się przyciskami.

289,00 Dodaj do koszyka
SwitchTrainer
SwitchTrainer

Jest to program do nauki obsługi dwóch przycisków sterujących komputerem.

449,00 Dodaj do koszyka
SwitchIt Sports Extra
SwitchIt Sports Extra

Program przeznaczony jest dla początkującego użytkownika AT do nauki pracy ze switchem. Ciekawe scenki przydadzą się w czasie zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych a fiszki w języku angielskim pomogą opanować słownictwo w zakresie wybranych sportów. Program jest świetnym narzędziem w warsztacie pracy pedagoga specjalnego, terapeuty AAC, logopedy, nauczyciela nauczania początkowego czy terapeuty zajęciowego.

Dowiedz się więcej
SwitchIt Farm Extra
SwitchIt Farm Extra

Program przeznaczony jest dla początkującego użytkownika AT do nauki pracy ze switchem. Ciekawe scenki przydadzą się w czasie zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych a fiszki w języku angielskim pomogą opanować słownictwo związane z farmą i rolnictwem. Program jest świetnym narzędziem w warsztacie pracy pedagoga specjalnego, terapeuty AAC, logopedy, nauczyciela nauczania początkowego czy terapeuty zajęciowego.

Dowiedz się więcej
SwitchIt Hygiene Extra
SwitchIt Hygiene Extra

Program przeznaczony jest dla początkującego użytkownika AT do nauki pracy ze switchem. Ciekawe scenki przydadzą się w czasie zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych a fiszki w języku angielskim pomogą opanować słownictwo związane z nawykami higienicznymi. Program jest świetnym narzędziem w warsztacie pracy pedagoga specjalnego, terapeuty AAC, logopedy, nauczyciela nauczania początkowego czy terapeuty zajęciowego.

Dowiedz się więcej
SwitchIt Christmas Extra
SwitchIt Christmas Extra

Program przeznaczony jest dla początkującego użytkownika AT do nauki pracy ze switchem. Ciekawe scenki przydadzą się w czasie zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych a fiszki w języku angielskim pomogą opanować słownictwo związane ze świętami Bożego Narodzenia. Program jest świetnym narzędziem w warsztacie pracy pedagoga specjalnego, terapeuty AAC, logopedy, nauczyciela nauczania początkowego czy terapeuty zajęciowego.

Dowiedz się więcej
Game, Set & Match
Game, Set & Match

Game, Set & Match jest zestawem gier dla małych dzieci i osób z trudnościami w uczeniu się

329,00 Dodaj do koszyka
Hipp!
Hipp!

Kolorowy program przyczynowo-skutkowy.

289,00 Dodaj do koszyka
Splodge
Splodge

Program aktywizujący umożliwiający umieszczanie na ekranie różnorodnych obrazków przy akompaniamencie dźwięków.

149,00 Dodaj do koszyka
Kaleidoscope 2
Kaleidoscope 2

Oprogramowanie do łatwego rysowania; wykorzystując koncepcję kalejdoskopu uatrakcyjnia tworzone rysunki.

99,00 Dodaj do koszyka
Paint-ING
Paint-ING

Program aktywizujący – malowanie, stemplowanie.

149,00 Dodaj do koszyka
Fun Paint
Fun Paint

Program aktywizujący – kolorowanki.

149,00 Dodaj do koszyka
1-2-3 Paint
1-2-3 Paint

Program aktywizujący dla wszystkich lubiących malować.

149,00 Dodaj do koszyka
A-Maze-Ing
A-Maze-Ing

Program aktywizujący, w którym użytkownik przemierza labirynty.

149,00 Dodaj do koszyka
Easy Games
Easy Games

Zestaw sześciu gier arkadowych pomagających rozwinąć wyobraźnię i koncentrację.

289,00 Dodaj do koszyka
MegaMix
MegaMix

Zestaw ośmiu pouczających gier dla dzieci od trzech do ośmiu lat.

379,00 Dodaj do koszyka
OOOps!
OOOps!

Zestaw gier arkadowych wspierających naukę używania myszy (lub przycisku).

349,00 Dodaj do koszyka
Cosmo
1.119,006.499,00 Wybierz opcje
CatchMe
CatchMe

Program do nauki obsługi myszy komputerowej lub urządzeń ją zastępujących, a także wspomagania nauki liter, liczb, kształtów, kolorów.

329,00 Dodaj do koszyka
Krzyżówki
Krzyżówki

Zestaw ćwiczeń w formie krzyżówek doskonalących naukę pisania i czytania.

379,00 Dodaj do koszyka
Zabawy z literkami
Zabawy z literkami

Zestaw 12 ćwiczeń ułatwiających naukę liter, pisania oraz czytania.

379,00 Dodaj do koszyka
Kolorowe literki I
Kolorowe literki I

Zestaw zadań wprowadzających dziecko w świat liter.

35,00 Dodaj do koszyka
Alfabet
Alfabet

Zestaw zabaw literami i głoskami, zawierający również ćwiczenia percepcji słuchowej.

70,00 Dodaj do koszyka
Reading World
Reading World

Oprogramowanie wspomagające wczesną naukę języka angielskiego.

379,00 Dodaj do koszyka
Matematyka
Matematyka

Zestaw siedmiu programów, które w atrakcyjny sposób zachęcają dziecko do rozwiązywania działań matematycznych w zakresie 10.

299,00 Dodaj do koszyka
Policzmy
Policzmy

Zestaw ośmiu gier doskonalących umiejętność liczenia w zakresie 10.

299,00 Dodaj do koszyka
123
123

Oprogramowanie do wczesnej nauki dodawania i odejmowania

379,00 Dodaj do koszyka
Zabawy edukacyjne
Zabawy edukacyjne

Rozwijające zabawy i gry na CD.

Dowiedz się więcej
Porusz Umysł
Porusz Umysł

Ogólnorozwojowy program edukacyjny

79,00 Dodaj do koszyka