MegaMix

379,00

MegaMix to zestaw następujących gier:

 • Maze – labirynt, po którym można poruszać się klawiszami kursora. W grze zakodowanych jest 11 różnych scenariuszy.
  Po osiągnięciu celu następuje nagroda w formie animacji i dźwięku.
  Labirynt wygląda za każdym razem inaczej. Wciśnięcie spacji powoduje wyświetlenie pomocy.
 • Scratching – ta gra pozwala za pomocą myszy lub klawiatury odkrywać obrazki. Po odkryciu całego obrazka – nagroda polega na animacji tego obrazka wzbogaconej dźwiękiem. Gra zawiera 12 różnych obrazków. Ustawieniami można wpłynąć na wielkość gumki do mazania i procent odkrytego obrazka, po którym następuje nagroda.
 • Complete the Picture – ta gra pozwala za pomocą myszy lub klawiatury uzupełniać obrazki. Po uzupełnieniu całego obrazka – następuja nagroda wzbogacona dźwiękiem. Gra zawiera 13 różnych obrazków.
 • Dot to Dot – Ta gra pozwala za pomocą myszy lub klawiatury łączyć punkty, aby stworzyć kontur obrazka. Po stworzeniu całego konturu – nagroda polega na antmacji tego obrazka wzbogaconej dźwiękiem. Gra zawiera 15 różnych obrazków. Ustawieniami można wpłynąć na wymaganą precyzję łączenia punktów.
 • Paintbook – Paintbook pozwala pokolorować obrazki za pomocą 8 kolorów. Można wzbogacić paletę kolorów. Ustawieniami można wpłynąć na wielkość pędzla i gumki do mazania i wybrać efekty. Gra zawiera 15 rodzajów tła i 100 różnych stempli.

MegaMix

 • Domino – gra Domino pozwala za pomocą myszy lub klawiatury dobierać symbole/obrazki domina. Gra zawiera 90 różnych symboli. Ustawieniami można wybrać liczbę elementów domina (3, 5 lub 7). Nagroda polega na przesuwaniu się pociągu stworzonego z elementów domina.
 • Music Games – ta gra pozwala za pomocą myszy lub klawiatury umieścić muzyka na scenie. Sukces nagradzany jest występem muzyka. Ustawienie wszystkich muzyków nagradzane jest występem całego zespołu. Kliknięcie dowolnego muzyka powoduje jego solowy występ.
 • Fruit Picking – zbieranie owoców za pomocą klawiszy kursora w lewo i w prawo (owoce same spadają – trzeba je złapać). Można ustawić prędkość gry. Sukces nagradzany jest animacją.

Program działa z CD bez konieczności instalacji.

Wymagania sprzętowe:

 • Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/10


Oprogramowanie aktywizujące i edukacyjne

Dziecko rozwija się bardzo szybko każdego dnia ucząc się nowych umiejętności. Jednak wiele dzieci ze względu na ograniczenia ruchowe lub poznawcze ma trudności w posługiwaniu się plasteliną, farbkami, kredkami, długopisem. Takie dzieci mogą skorzystać z różnego rodzaju programów multimedialnych, które można obsługiwać nawet jednym specjalnie dobranym przyciskiem, dzięki czemu dziecko nawet z większą niepełnosprawnością ruchową może samodzielnie rysować, malować, układać puzzle, uczyć się liter, cyfr, kształtów, kolorów, grać w różne gry. Oprogramowanie aktywizujące i edukacyjne wszechstronnie wspomaga rozwój dziecka z niepełnosprawnością dając mu narzędzia do twórczego działania, kreatywnego rysowania, tworzenia własnych kompozycji, a tym samym zapewniając poczucie sprawstwa. Dziecko uświadamia sobie, że posługiwanie się myszką i innym oprzyrządowaniem związanym z programem wywołuje określony efekt na ekranie komputera. Programy przyczynowo-skutkowe, do łatwego rysowania oraz różnego rodzaju gry edukacyjne rozwijają percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, wprowadzają w świat kolorów, kształtów, dźwięków, rozwijają zdolności poznawcze: myślenie, spostrzegawczość, koncentrację, uwagę, kształtują umiejętności językowe, rozwijają umiejętności szkolne: liczenie, czytanie, pisanie. Poza tym oprogramowanie multimedialne stanowi również doskonałe uzupełnienie pracy nauczyciela pozwalając na uatrakcyjnienie zajęć, dostosowanie programów nauczania, atrakcyjne narzędzie utrwalania przyswojonej wiedzy i umiejętności. Ogólnie można więc powiedzieć, że programy aktywizujące i edukacyjne stanowią doskonałe wsparcie rozwoju dziecka, czy osoby dorosłej z niepełnosprawnością intelektualną, jak również wsparcie dla rodziców, nauczycieli, terapeutów.