Alfabet

70,00

Program ALFABET to multimedialne zabawy na materiale obrazkowym, literowym, wyrazowym z jednoczesnymi zabawami dźwiękami mowy (głoskami). Zawiera obrazkowo-dźwiękową naukę liter i wyrazów, identyfikowania ich z głoskami. Powstał z myślą o zastosowaniu go jako pomocy dydaktycznej w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do rozwijania gotowości szkolnej w zakresie czytania i pisania. Program kształtuje gotowość do nauki czytania i pisania, pozwala ćwiczyć elementarne zdolności językowe, trenuje znajomość pisowni.

Program zawiera wiele różnorodnych zabaw z literami i głoskami takich jak:

 • Jaka to litera (23 ćwiczenia) – rodzaj układanki obrazkowej, w której należy przeciągnąć myszką obrazki w wyznaczone miejsce
 • Literowy pociąg (24 ćwiczenia) – zabawa polega na przenoszeniu myszką rozsypanych liter do wagonów w pociągu oznaczonych literami
 • Pary liter (50 ćwiczeń)– łączenie liter w pary za pomocą kolorowych linek
 • Łączenie punktów (24 ćwiczenia) – należy zaznaczyć za pomocą myszki punkty z innym kolorem aż do odkrycia litery
 • Odkrywanki alfabetyczne (16 ćwiczeń)– zadanie polega na zaznaczeniu myszką w rozsypance literowej kolejno wskazanych na ekranie liter alfabetu
 • Kolorowanki literowe (20 ćwiczeń) – należy wybrać z palety odpowiedni kolor i pokolorować literę umieszczoną w ramce
 • Loteryjki (40 ćwiczeń) – należy wybrać z rozsypanki litery początkowe i wstawić je pod odpowiednie obrazki
 • Zaznaczanki literowe (20 ćwiczeń) – zadanie polega na zaznaczeniu pierwszej litery wyrazu (nazwy obrazka) na obwodzie koła otaczającego obrazek
 • Triady głoskowe I (20) – do każdej pary obrazków należy dodać ten obrazek, którego nazwa zaczyna się taką samą głoską
 • Triady głoskowe II (15) – do każdej pary obrazków należy dodać ten obrazek, którego nazwa kończy się taką samą głoską
 • Pierwsze głoski (nagłos – 79 ćwiczeń)– zadanie polega na przeniesieniu do ramki czterech obrazków, których nazwy zaczynają się wskazaną na ekranie literą (głoską)
 • Ostatnie głoski (wygłos – 70 ćwiczeń)- zadanie polega na przeniesieniu do ramki czterech obrazków, których nazwy kończą się wskazaną na ekranie literą (głoską)
 • Środkowe głoski (śródgłos – 90 ćwiczeń)- zadanie polega na przeniesieniu do ramki czterech obrazków, których nazwy zawierają wewnątrz wyrazu wskazaną na ekranie literę (głoskę)
 • Puzzle literowe (100 ćwiczeń)- udźwiękowione puzzle literowe, zadanie polega na ułożeniu obrazka z kilku elementów
 • Składanki literowe (50)– zagadki fonetyczne polegające na odszyfrowaniu ukrytego na gąsienicy pod znakiem zapytania obrazka oraz wyrazu
 • Podpisywanki (80)– składanki literowe polegające na poprawnym podpisaniu obrazka z odpowiednio wybranych i dopasowanych puzzli literowych.

Zadania zawarte w programie wpływają na lepszą koncentrację uwagi, koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową, spostrzegawczość, poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie gotowości do nauki czytania i pisania, procesy słowotwórcze, odkrywanie reguł językowych, rozwijanie umiejętności różnicowania głosek, dokonywania analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej wyrazów, procesy logicznego myślenia, szybkość reakcji na bodźce słuchowe, procesy pamięci wzrokowej oraz słuchowej.

Program działa pod systemem: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 10.


Oprogramowanie aktywizujące i edukacyjne

Dziecko rozwija się bardzo szybko każdego dnia ucząc się nowych umiejętności. Jednak wiele dzieci ze względu na ograniczenia ruchowe lub poznawcze ma trudności w posługiwaniu się plasteliną, farbkami, kredkami, długopisem. Takie dzieci mogą skorzystać z różnego rodzaju programów multimedialnych, które można obsługiwać nawet jednym specjalnie dobranym przyciskiem, dzięki czemu dziecko nawet z większą niepełnosprawnością ruchową może samodzielnie rysować, malować, układać puzzle, uczyć się liter, cyfr, kształtów, kolorów, grać w różne gry. Oprogramowanie aktywizujące i edukacyjne wszechstronnie wspomaga rozwój dziecka z niepełnosprawnością dając mu narzędzia do twórczego działania, kreatywnego rysowania, tworzenia własnych kompozycji, a tym samym zapewniając poczucie sprawstwa. Dziecko uświadamia sobie, że posługiwanie się myszką i innym oprzyrządowaniem związanym z programem wywołuje określony efekt na ekranie komputera. Programy przyczynowo-skutkowe, do łatwego rysowania oraz różnego rodzaju gry edukacyjne rozwijają percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, wprowadzają w świat kolorów, kształtów, dźwięków, rozwijają zdolności poznawcze: myślenie, spostrzegawczość, koncentrację, uwagę, kształtują umiejętności językowe, rozwijają umiejętności szkolne: liczenie, czytanie, pisanie. Poza tym oprogramowanie multimedialne stanowi również doskonałe uzupełnienie pracy nauczyciela pozwalając na uatrakcyjnienie zajęć, dostosowanie programów nauczania, atrakcyjne narzędzie utrwalania przyswojonej wiedzy i umiejętności. Ogólnie można więc powiedzieć, że programy aktywizujące i edukacyjne stanowią doskonałe wsparcie rozwoju dziecka, czy osoby dorosłej z niepełnosprawnością intelektualną, jak również wsparcie dla rodziców, nauczycieli, terapeutów.