05.05.2022 r.

Zapytanie ofertowe na rezerwację i zakup biletów lotniczych na trasie Poznań-Oslo-Poznań

Zamawiający:
Harpo Sp. z o.o.
ul. 27 Grudnia 7
61-737 Poznań
tel. +48 61 853 14 25
fax +48 61 853 14 19
e-mail: info@harpo.com.pl

Uwaga:
Pobierz zapytanie ofertowe w pliku:
Zapytanie ofertowe
13.05.2022 Informacja o wybranym wykonawcy:
Rozstrzygnięcie

26.10.2021 r.

Zapytanie ofertowe na badania bezpieczeństwa elektrycznego i badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) nowej wersji urządzenia brajlowskiego BraillePen 24 plus dla osób niewidomych i słabowidzących

Zamawiający:
Harpo Sp. z o.o.
ul. 27 Grudnia 7
61-737 Poznań
tel. +48 61 853 14 25
fax +48 61 853 14 19
e-mail: scichocki@harpo.com.pl, info@harpo.com.pl

Uwaga:
Pobierz zapytanie ofertowe oraz załączniki w pliku:
Zapytanie ofertowe na badanie bezpieczeństwa elektrycznego i EMC
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy na badania bezpieczeństwa elektrycznego i EMC w wersji edytowalnej

04.11.2021 Informacja o wybranych wykonawcach:
Rozstrzygnięcie

10.08.2021 r.

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie narzędzi marki oraz opakowania wraz z dostarczeniem serii próbnej

Zamawiający:
Harpo Sp. z o.o.
ul. 27 Grudnia 7
61-737 Poznań
tel. +48 61 853 14 25
fax +48 61 853 14 19
e-mail: info@harpo.com.pl

Uwaga:
Pobierz zapytanie ofertowe oraz załączniki w pliku:
Zapytanie ofertowe na narzędzia marki i opakowania
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy na narzędzia marki i opakowania w wersji edytowalnej

23.08.2021 Informacja o wybranym wykonawcy:
Rozstrzygnięcie

09.07.2021 r.

Zapytanie ofertowe na konsultacje w zakresie analiz marketingowych

Zamawiający:
Harpo Sp. z o.o.
ul. 27 Grudnia 7
61-737 Poznań
tel. +48 61 853 14 25
fax +48 61 853 14 19
e-mail: info@harpo.com.pl

Uwaga:
Pobierz zapytanie ofertowe oraz załączniki w pliku:
Zapytanie ofertowe na konsultacje marketingowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy na konsultacje marketingowe w wersji edytowalnej

19.07.2021 Informacja o wybranym wykonawcy:
Rozstrzygnięcie

06.04.2021 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostarczenie form wtryskowych do produkcji nowej wersji urządzenia brajlowskiego BraillePen 20 dla osób niewidomych i słabowidzących

Zamawiający:
Harpo Sp. z o.o.
ul. 27 Grudnia 7
61-737 Poznań
tel. +48 61 853 14 25
fax +48 61 853 14 19
e-mail: minowak@harpo.com.pl, jstarosta@harpo.com.pl

Uwaga:
Pobierz zapytanie ofertowe oraz załącznik w pliku:
Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

14.04.2021 Informacja o wybranym wykonawcy:
Rozstrzygnięcie

31.08.2020 r.

Zapytanie ofertowe na rezerwację i zakup biletów lotniczych na trasie Poznań-Wiedeń-Poznań

Zamawiający:
Harpo Sp. z o.o.
ul. 27 Grudnia 7
61-737 Poznań
tel. +48 61 853 14 25
fax +48 61 853 14 19
e-mail: info@harpo.com.pl

Uwaga:
Pobierz zapytanie ofertowe w pliku:
Zapytanie ofertowe

Uwaga:
7.09.2020: Ze względu na odwołanie spotkania postępowanie zostało anulowane. Przepraszamy za niedogodności.

02.01.2020 r.

Zapytanie ofertowe na realizację usług doradczych w zakresie opracowania nowego w skali świata notatnika brajlowskiego BraillePen 20 dla osób niewidomych i słabowidzących

Zamawiający:
Harpo Sp. z o.o.
ul. 27 Grudnia 7
61-737 Poznań
tel. +48 61 853 14 25
fax +48 61 853 14 19
e-mail: info@harpo.com.pl

Uwaga:
Pobierz zapytanie ofertowe oraz załączniki w pliku:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy w wersji edytowalnej
Załącznik nr 2 - Wykaz osób wyznaczonych do realizacji usług doradczych w wersji edytowalnej
Załącznik nr 3 - Wykaz usług doradczych wykonanych przez Wykonawcę w wersji edytowalnej
Załącznik nr 4 - Propozycja scenariusza warsztatu strategicznego w wersji edytowalnej
Zapytanie ofertowe - zmienione
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy w wersji edytowalnej - zmieniony
Załącznik nr 3 - Wykaz usług doradczych wykonanych przez Wykonawcę w wersji edytowalnej - zmieniony

14.01.2020 Informacja o wybranym wykonawcy:
Rozstrzygnięcie

21.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów do testowania oraz walidacji poszczególnych modułów programu terapeutycznego do wspomagania terapii dysfunkcji przedczołowych

Zamawiający:
Harpo Sp. z o.o.
ul. 27 Grudnia 7
61-737 Poznań
tel. +48 61 853 14 25
fax +48 61 853 14 19
e-mail: info@harpo.com.pl

Uwaga:
Pobierz zapytanie ofertowe oraz załączniki w pliku:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

02.01.2019 Informacja o wybranym wykonawcy:
Rozstrzygnięcie

13.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę laptopów do testowania oraz walidacji poszczególnych modułów programu terapeutycznego do wspomagania terapii dysfunkcji przedczołowych

Zamawiający:
Harpo Sp. z o.o.
ul. 27 Grudnia 7
61-737 Poznań
tel. +48 61 853 14 25
fax +48 61 853 14 19
e-mail: info@harpo.com.pl

Uwaga:
Pobierz zapytanie ofertowe oraz załączniki w pliku:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy w wersji edytowalnej

21.12.2018 Informacja o wybranym wykonawcy:
Rozstrzygnięcie

13.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe na opracowanie strony internetowej promującej wyniki projektu B+R

Zamawiający:
Harpo Sp. z o.o.
ul. 27 Grudnia 7
61-737 Poznań
tel. +48 61 853 14 25
fax +48 61 853 14 19
e-mail: info@harpo.com.pl

Uwaga:
Pobierz zapytanie ofertowe oraz załączniki w pliku:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy w wersji edytowalnej


21.12.2018 Informacja o wybranym wykonawcy:
Rozstrzygnięcie

13.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę elementów graficznych do opracowania poszczególnych komponentów oraz ostatecznego programu terapeutycznego do wspomagania terapii dysfunkcji przedczołowych

Zamawiający:
Harpo Sp. z o.o.
ul. 27 Grudnia 7
61-737 Poznań
tel. +48 61 853 14 25
fax +48 61 853 14 19
e-mail: info@harpo.com.pl

Uwaga:
Pobierz zapytanie ofertowe oraz załączniki w pliku:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy w wersji edytowalnej
Załącznik nr 2 - Wykaz grafik21.12.2018 Informacja o wybranym wykonawcy:
Rozstrzygnięcie

13.12.2018 r.

Zapytanie ofertowe na dostawę nagrań dźwiękowych, nagrań filmowych i zdjęć do opracowania poszczególnych komponentów oraz ostatecznego programuterapeutycznego do wspomagania terapii dysfunkcji przedczołowych

Zamawiający:
Harpo Sp. z o.o.
ul. 27 Grudnia 7
61-737 Poznań
tel. +48 61 853 14 25
fax +48 61 853 14 19
e-mail: info@harpo.com.pl

Uwaga:
Pobierz zapytanie ofertowe oraz załączniki w pliku:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy w wersji edytowalnej
Załącznik nr 2 - Wykaz nagrań


21.12.2018 Informacja o wybranym wykonawcy:
Rozstrzygnięcie

14.11.2017 r.

Zapytanie na wykonanie prac badawczo-rozwojowych

Zamawiający:
Harpo Sp. z o.o.
ul. 27 Grudnia 7
61-737 Poznań
tel. +48 61 853 14 25
fax +48 61 853 14 19
e-mail: info@harpo.com.pl

Uwaga:
Pobierz zapytanie ofertowe oraz załącznikI w pliku:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy w wersij edytowalnej
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy


22.11.2017 Informacja o wybranym wykonawcy:
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

26.08.2016 r.

Zapytanie ofertowe w ramach projektu nr RPWP.01.04.01-30-0159/15 o nazwie „Rozwój działalności Harpo Sp. z o.o. na rynkach międzynarodowych w zakresie produktów dla osób niepełnosprawnych”

Zamawiający:
Harpo Sp. z o.o.
ul. 27 Grudnia 7
61-737 Poznań
tel. +48 61 853 14 25
fax +48 61 853 14 19
e-mail: info@harpo.com.pl

Przedmiot zamówienia:
Przeprowadzenie badań w celu certyfikacji w zakresie FCC i Industry Canada (badania radiowe i EMC) dla nowej wersji urządzenia brajlowskiego BraillePen, model 14, http://braillepen.com/braillepens/, posługującego się Bluetooth, zasilanego wbudowanym akumulatorem.
Wykonawca dostarczy również sprawozdanie z badań w języku angielskim.
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
100% cena brutto

Termin na składanie ofert:
Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną do 02.09.2016.

Uwaga:
Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

12.07.2016 r.

Zapytanie ofertowe w ramach projektu nr RPWP.01.04.01-30-0159/15 o nazwie „Rozwój działalności Harpo Sp. z o.o. na rynkach międzynarodowych w zakresie produktów dla osób niepełnosprawnych”

Zamawiający:
Harpo Sp. z o.o.
ul. 27 Grudnia 7
61-737 Poznań
tel. +48 61 853 14 25
fax +48 61 853 14 19
e-mail: info@harpo.com.pl

Przedmiot zamówienia:
Rezerwacja i zakup biletów lotniczych:
1. Dla 1 osoby na trasie: Poznań – San Diego (USA) – Poznań
Data wylotu z Poznania: 27.02.2017
Data powrotu do Poznania: 06.03.2017
Maksymalna liczba przesiadek w jedną stronę: 2
2. Dla 2 osób na trasie:
a) Warszawa – San Diego (USA), powrót: Nowy Jork (USA) – Warszawa
Data wylotu z Warszawy: 27.02.2017
Data powrotu do Warszawy: 11.03.2017
Maksymalna liczba przesiadek w jedną stronę: 2
b) San Diego (USA) – Nowy Jork (USA)
Data wylotu z San Diego: 04.03.2017
Lot bezpośredni.

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
100% cena brutto

Termin na składanie ofert:
Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną do 19.07.2016.

Uwaga:
Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Pobierz zapytanie w pliku tutaj.

09.11.2015 r.

Zapytanie ofertowe w ramach projektu nr RPWP.01.04.01-30- 0159/15 o nazwie „Rozwój działalności Harpo Sp. z o.o. na rynkach międzynarodowych w zakresie produktów dla osób niepełnosprawnych”

Zamawiający:
Harpo Sp. z o.o.
ul. 27 Grudnia 7
61-737 Poznań
tel. +48 61 853 14 25
fax +48 61 853 14 19
e-mail: info@harpo.com.pl

Przedmiot zamówienia:
Rezerwacja i zakup biletów lotniczych dla 2 osób na trasie: Poznań – San Diego (USA), San Francisco (USA) – Poznań
Data wylotu z Poznania: 21.03.2016
Data powrotu do Poznania: 02.04.2016
Maksymalna liczba przesiadek w jedną stronę: 2
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
100% cena brutto

Termin na składanie ofert:
18.11.2015

Uwaga:
Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.