Prace badawczo-rozwojowe stanowią strategicznie najważniejszą część działalności Harpo. Staramy się nie tylko ulepszać istniejące rozwiązania takie, jak urządzenia do czytania, nauki Brailla czy notatniki brajlowskie, ale też kreować całkiem nowe koncepcje. Znane już dzisiaj szeroko kieszonkowe urządzenia brajlowskie pozwalające niewidomym w pełni używać smartfony to pomysł zrealizowany, po raz pierwszy na świecie, właśnie przez Harpo.

W celu wykonania poszczególnych prac badawczych Harpo często korzysta z pomocy jednostek naukowych. We współpracy z nimi powstały takie rozwiązania, jak:
Syntezator mowy polskiej Kubuś (1993)

Harpo jest często zapraszane do współpracy w większych projektach naukowych. Traktujemy tę współpracę jako okazję do zapoznania się z nowymi technologiami, inkubator pomysłów i możliwość rozwijania wiedzy i ambicji pracowników Harpo. W tego rodzaju projektach jesteśmy zwykle partnerem biznesowym, korzystającym z odkryć i opracowań naukowych, jak np. w wypadku Projektu badawczo-rozwojowego INMET, który doprowadził do opracowania systemu dr Neuronowski czy projektu badawczo-rozwojowego pt. "Aplikacja do wspomagania terapii dysfunkcji przedczołowych", którego efektem jest program ExeSystem.

Bywa, że obszar działania konsorcjum projektu naukowego, do którego jesteśmy zapraszani, nie ma nic wspólnego z niepełnosprawnościami. Wtedy służymy swym doświadczeniem jako doradca i konsultant, a jednocześnie adwokat osób niepełnosprawnych. Dbamy aby efekty projektu były przyjazne osobom z wielorakimi niepełnosprawnościami. Przykładem takiej roli jest nasz udział w międzynarodowym projekcie Horizon 2020 EMYNOS, którego celem jest opracowanie systemu usług komunikacyjnych nowej generacji w sytuacjach zagrożenia. Dzięki nam osoby niepełnosprawne nie będą pominięte w tym systemie. Jest to dla nas szczególnie ważne i inspirujące.