Zabawy edukacyjne

Zabawy edukacyjne na płytach CD

„Tangram” (cena: 20 zł) – chińska układanka znana od 3000 lat. Tangram to kwadrat podzielony na 7 części: 2 duże trójkąty, 1 średni trójkąt, 2 małe trójkąty, 1 kwadrat, 1 równoległobok. Zadanie polega na układaniu figur z części tangramu.

„Słoneczne układanki” (cena: 20 zł), „Wiosenne układanki” (cena: 20 zł), „Zimowe układanki” (cena: 20 zł), „Gwiazdkowe układanki” (cena: 20 zł) – to cztery oddzielne płytki. Każda z nich zawiera zestawy zabaw, opierające się na tych samych zasadach. Różnią się jedynie tematyką obrazków w nich zastosowanych. Są to zabawy językowe, ale również i matematyczne. Dziecko wykonuje w nich określone zadania, np. układa wyrazy, podpisuje obrazki, liczy, w tym również proste działania matematyczne.

„Kartki świąteczne” (cena: 20 zł) – zabawa polega na tworzeniu własnych, oryginalnych kartek świątecznych z zaproponowanych elementów.
Można zaprojektować kartki kolorowe (które po wydrukowaniu na kolorowej drukarce i wycięciu są gotowe do wysłania) lub czarno-białe ( te z kolei po wydrukowaniu dziecko może jeszcze pokolorować).

„Kolorowanki” (cena: 20 zł) – płyta zawiera 50 obrazków o różnym stopniu trudności, które dziecko może pokolorować na monitorze komputera.

„Układanki-dobieranki 1”(cena: 30 zł), „Układanki-dobieranki 2” (cena: 30 zł), „Układanki-dobieranki 3” (cena: 20 zł) – trzy różne płytki. Zabawy na nieco wyższym poziomie. Również z zakresu matematyki oraz języka. Dzieci wykonują w tych zabawach określone zadania.

Programy te nie wymagają instalacji.

Cena dla każdej zabawy z osobna. Przy zamówieniu wielu zabaw (zwłaszcza przy zamówieniach internetowych) prosimy o podanie ich tytułów.

Programy działają pod systemem: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 10.


Oprogramowanie aktywizujące i edukacyjne

Dziecko rozwija się bardzo szybko każdego dnia ucząc się nowych umiejętności. Jednak wiele dzieci ze względu na ograniczenia ruchowe lub poznawcze ma trudności w posługiwaniu się plasteliną, farbkami, kredkami, długopisem. Takie dzieci mogą skorzystać z różnego rodzaju programów multimedialnych, które można obsługiwać nawet jednym specjalnie dobranym przyciskiem, dzięki czemu dziecko nawet z większą niepełnosprawnością ruchową może samodzielnie rysować, malować, układać puzzle, uczyć się liter, cyfr, kształtów, kolorów, grać w różne gry. Oprogramowanie aktywizujące i edukacyjne wszechstronnie wspomaga rozwój dziecka z niepełnosprawnością dając mu narzędzia do twórczego działania, kreatywnego rysowania, tworzenia własnych kompozycji, a tym samym zapewniając poczucie sprawstwa. Dziecko uświadamia sobie, że posługiwanie się myszką i innym oprzyrządowaniem związanym z programem wywołuje określony efekt na ekranie komputera. Programy przyczynowo-skutkowe, do łatwego rysowania oraz różnego rodzaju gry edukacyjne rozwijają percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, wprowadzają w świat kolorów, kształtów, dźwięków, rozwijają zdolności poznawcze: myślenie, spostrzegawczość, koncentrację, uwagę, kształtują umiejętności językowe, rozwijają umiejętności szkolne: liczenie, czytanie, pisanie. Poza tym oprogramowanie multimedialne stanowi również doskonałe uzupełnienie pracy nauczyciela pozwalając na uatrakcyjnienie zajęć, dostosowanie programów nauczania, atrakcyjne narzędzie utrwalania przyswojonej wiedzy i umiejętności. Ogólnie można więc powiedzieć, że programy aktywizujące i edukacyjne stanowią doskonałe wsparcie rozwoju dziecka, czy osoby dorosłej z niepełnosprawnością intelektualną, jak również wsparcie dla rodziców, nauczycieli, terapeutów.