Kolorowe literki I

35,00

Na płycie znajdują się zadania wprowadzające dziecko w świat liter: prezentacje liter, zadania uczące rozpoznawania, kojarzenia pierwszej litery wyrazu, podpisywania obrazków, a także układanki i kolorowanki. W programie dostępne są następujące ćwiczenia:

 • Prezentacja 32 liter polskiego alfabetu
 • 32 zadania polegające na zaznaczeniu wskazanej litery
 • 10 zadań polegających na znajdowaniu różnic pomiędzy obrazkami
 • 10 labiryntów
 • 45 układanek o różnym stopniu trudności
 • 45 kolorowanek, które można wydrukować
 • 27 zadań polegających na zaznaczaniu obrazków, których nazwy zaczynają się na wskazaną literę
 • 24 zadania polegające na znajdywaniu tych samych liter pisanych różnymi czcionkami
 • 100 zadań polegających na zaznaczaniu myszką pierwszej litery wyrazu przedstawionego na obrazku
 • 100 zadań polegających na podpisywaniu obrazków poprzez przeciąganie liter myszką
 • 25 zadań polegających na podpisywaniu obrazków według wzoru przy pomocy klawiatury. Obrazki do podpisywania można wydrukować
 • 25 zadań polegających na podpisywaniu obrazków bez wzoru przy pomocy klawiatury. Obrazki do podpisywania można wydrukować.

Program działa pod systemem: Windows XP, Vista, Windows 7 i Windows 10


Oprogramowanie aktywizujące i edukacyjne

Dziecko rozwija się bardzo szybko każdego dnia ucząc się nowych umiejętności. Jednak wiele dzieci ze względu na ograniczenia ruchowe lub poznawcze ma trudności w posługiwaniu się plasteliną, farbkami, kredkami, długopisem. Takie dzieci mogą skorzystać z różnego rodzaju programów multimedialnych, które można obsługiwać nawet jednym specjalnie dobranym przyciskiem, dzięki czemu dziecko nawet z większą niepełnosprawnością ruchową może samodzielnie rysować, malować, układać puzzle, uczyć się liter, cyfr, kształtów, kolorów, grać w różne gry. Oprogramowanie aktywizujące i edukacyjne wszechstronnie wspomaga rozwój dziecka z niepełnosprawnością dając mu narzędzia do twórczego działania, kreatywnego rysowania, tworzenia własnych kompozycji, a tym samym zapewniając poczucie sprawstwa. Dziecko uświadamia sobie, że posługiwanie się myszką i innym oprzyrządowaniem związanym z programem wywołuje określony efekt na ekranie komputera. Programy przyczynowo-skutkowe, do łatwego rysowania oraz różnego rodzaju gry edukacyjne rozwijają percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, wprowadzają w świat kolorów, kształtów, dźwięków, rozwijają zdolności poznawcze: myślenie, spostrzegawczość, koncentrację, uwagę, kształtują umiejętności językowe, rozwijają umiejętności szkolne: liczenie, czytanie, pisanie. Poza tym oprogramowanie multimedialne stanowi również doskonałe uzupełnienie pracy nauczyciela pozwalając na uatrakcyjnienie zajęć, dostosowanie programów nauczania, atrakcyjne narzędzie utrwalania przyswojonej wiedzy i umiejętności. Ogólnie można więc powiedzieć, że programy aktywizujące i edukacyjne stanowią doskonałe wsparcie rozwoju dziecka, czy osoby dorosłej z niepełnosprawnością intelektualną, jak również wsparcie dla rodziców, nauczycieli, terapeutów.