Grupa programów przeznaczonych do terapii oraz wspomagania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynikających między innymi z dysharmonii rozwojowej, obniżonej sprawności intelektualnej, nadpobudliwości psychoruchowej, deficytów funkcjonowania zmysłów, zaburzeń motorycznych, obniżonej sprawności manualnej a także dorosłych z deficytami procesów poznawczych powstałych na skutek działania różnorodnych czynników. Poszczególne programy wspomagają terapię funkcji takich jak: uwaga, percepcja, pamięć, myślenie, język, spostrzeganie oraz stanowią pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych między innymi dysleksji, dyskalkulii, deficytów uwagi, umiejętności koncentracji, pamięci. Ponadto ćwiczenia multimedialne wzmacniają umiejętności komunikacyjne oraz kompetencje społeczne. Oprogramowanie pozwala na prowadzenie atrakcyjnej terapii funkcji poznawczych w postaci ciekawych i motywujących zadań multimedialnych. Terapeuta skorzystać może z gotowych pakietów przeznaczonych do terapii poszczególnych obszarów funkcjonowania poznawczego. Natomiast użytkownik wykonując zadania dostosowane do indywidualnych możliwości może podzielić się swoimi umiejętnościami, a także wiedzą, co wpływa korzystnie na wzmocnienie poczucia własnej wartości.

SymWriter
SymWriter

SymWriter jest programem stworzonym dla uczniów i osób dorosłych, mających problemy z pisaniem i czytaniem.

999,00 Dodaj do koszyka
Play Attention
Play Attention

Play Attention to system dla dzieci oraz dorosłych przeznaczony do ćwiczenia umiejętności poznawczych, szczególnie koncentracji, uwagi, pamięci. System jest przede wszystkim zalecany dla dzieci z ADHD.

14.999,0017.999,00 Wybierz opcje
Memory Games Junior
Memory Games Junior

Memory Games Junior – zestaw ćwiczeń wspomagających dzieci z problemami w koncentracji, z deficytami pamięci oraz uwagi, przeznaczony dla młodszych dzieci.

799,00 Dodaj do koszyka
Memory Games Senior
Memory Games Senior

Memory Games Senior – zestaw ćwiczeń wspomagających uczniów z problemami w koncentracji, z deficytami pamięci oraz uwagi, przeznaczony dla starszych.

799,00 Dodaj do koszyka
Eduterapeutica Dysleksja
Eduterapeutica Dysleksja

Oprogramowanie komputerowe do pracy z dziećmi wykazującymi specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu.

1.490,00 Dodaj do koszyka
Eduterapeutica Dyskalkulia
Eduterapeutica Dyskalkulia

Oprogramowanie komputerowe dla dzieci wykazujących specyficzne trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych.

1.490,00 Dodaj do koszyka
Dysleksja PRO
Dysleksja PRO

Seria multimedialnych programów Dysleksja umożliwia przeprowadzenie profesjonalnej diagnozy i terapii pedagogicznej.

 

2.799,00 Dodaj do koszyka
UCZEŃ NA START
UCZEŃ NA START

Zestaw ćwiczeń na tablicę interaktywną wspierających nauczycieli klas 1-3 (ze szczególnym uwzględnieniem klasy pierwszej) w pracy z grupą dzieci zróżnicowaną pod względem wieku i kompetencji. Wspomaga kształtowanie kluczowych kompetencji czytania, pisania i liczenia podczas obowiązkowych zajęć dydaktycznych oraz zajęć korekcyjno-wyrównawczych.

Zadzwoń, aby spytać o cenę!

899,00 Dodaj do koszyka
Wspomaganie rozwoju PRO
Wspomaganie rozwoju PRO

Pakiet Wspomaganie rozwoju odpowiada ogólnym zasadom i celom pracy dydaktycznej, rewalidacyjnej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wykorzystanie odpowiednich treści stanowi jedność i współzależność celów nauczania, wychowania i rewalidacji.

 

3.999,00 Dodaj do koszyka