Porusz Umysł

79,00

Ogólnorozwojowy program edukacyjny.

Program Porusz umysł narodził się z wiedzy, doświadczeń w pracy i obserwacji rozwoju dzieci. Jest to program komputerowy wspomagający rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży. Kierowany jest do wszystkich w celu podniesienia umiejętności szkolnych, zapobiegania deficytom, osiągania sukcesów, podnoszenia motywacji do zdobywania wiedzy w sposób szybki i trwały. Ćwiczenia i zadania są formą treningu, który wydobywa potencjał intelektualny dziecka i rozwija go wszechstronnie.

Porusz umysł jest szczególnie zalecany dla:
– dzieci z dysleksją,
– dzieci nadpobudliwych psychoruchowo,
– dzieci niepełnosprawnych ruchowo,
– dzieci zdolnych, które dzięki programowi Porusz umysł mogą przyspieszyć tempo nauki,
– dorosłych uczących się, którzy dzięki programowi rozwijają swoje umiejętności w zakresie szybszego uczenia się, logicznego myślenia, trwałych procesów pamięci.

Oprogramowanie Porusz umysł jest podzielone na grupy wiekowe oraz wersję nauka i zabawa. Wszystkie ćwiczenia wykonywane są na trzech lub czterech poziomach zgodnie z zasadą stopniowania trudności.

Realizacja ćwiczeń w programie Porusz umysł to trening zmysłowy, logicznego myślenia, pamięci i słowotwórczy. Zadania wpływają na: koncentrację uwagi, koordynację wzrokowo – ruchowo – słuchową, spostrzegawczość, różnicowanie, analizę i syntezę wzrokowo – słuchową, procesy logicznego myślenia, szybkość reakcji na bodźce, procesy pamięci, czytanie, pisanie, liczenie – myślenie matematyczne, kształtowanie wyobraźni, procesy słowotwórcze, rozumienie słyszanego tekstu, rozumienie czytanego samodzielnie tekstu.

Program działa pod systemem: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 10.

Program jest dostępny na płycie CD.


Oprogramowanie aktywizujące i edukacyjne

Dziecko rozwija się bardzo szybko każdego dnia ucząc się nowych umiejętności. Jednak wiele dzieci ze względu na ograniczenia ruchowe lub poznawcze ma trudności w posługiwaniu się plasteliną, farbkami, kredkami, długopisem. Takie dzieci mogą skorzystać z różnego rodzaju programów multimedialnych, które można obsługiwać nawet jednym specjalnie dobranym przyciskiem, dzięki czemu dziecko nawet z większą niepełnosprawnością ruchową może samodzielnie rysować, malować, układać puzzle, uczyć się liter, cyfr, kształtów, kolorów, grać w różne gry. Oprogramowanie aktywizujące i edukacyjne wszechstronnie wspomaga rozwój dziecka z niepełnosprawnością dając mu narzędzia do twórczego działania, kreatywnego rysowania, tworzenia własnych kompozycji, a tym samym zapewniając poczucie sprawstwa. Dziecko uświadamia sobie, że posługiwanie się myszką i innym oprzyrządowaniem związanym z programem wywołuje określony efekt na ekranie komputera. Programy przyczynowo-skutkowe, do łatwego rysowania oraz różnego rodzaju gry edukacyjne rozwijają percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, wprowadzają w świat kolorów, kształtów, dźwięków, rozwijają zdolności poznawcze: myślenie, spostrzegawczość, koncentrację, uwagę, kształtują umiejętności językowe, rozwijają umiejętności szkolne: liczenie, czytanie, pisanie. Poza tym oprogramowanie multimedialne stanowi również doskonałe uzupełnienie pracy nauczyciela pozwalając na uatrakcyjnienie zajęć, dostosowanie programów nauczania, atrakcyjne narzędzie utrwalania przyswojonej wiedzy i umiejętności. Ogólnie można więc powiedzieć, że programy aktywizujące i edukacyjne stanowią doskonałe wsparcie rozwoju dziecka, czy osoby dorosłej z niepełnosprawnością intelektualną, jak również wsparcie dla rodziców, nauczycieli, terapeutów.