Ameba

99,00

Ameba została stworzona dla osób niepełnosprawnych, które mogą odnajdywać się w multimedialnym środowisku.
Autorzy tworząc Amebę mieli na myśli dzieci. Wiele grafik i aktywności Ameby jest jednak odpowiednich dla starszych użytkowników.

Amebą można sterować na wiele sposobów – i to jednocześnie:

  • Przełącznikami (do ośmiu jednocześnie). Wystarczy je zaprogramować aby symulowały kliknięcie myszą lub naciśnięcie klawiszy od 1 do 8.
  • Za pomocą myszy (również myszy nagłownej – np. Myszonki lub Head Mouse), trackballa lub ekranu dotykowego.
  • Za pomocą mikrofonu (o ile wybrano opcję mikrofonu) podłączonego do komputera. Ameba reaguje tak na głośność, jak i na syczące dźwięki. W pewnym stopniu Ameba reaguje również na wysokość dźwięku.
  • Za pomocą standardowego joysticka, gamepada lub kierownicy do gier, które dają spore możliwości sterowania kursorem.
  • Za pomocą klawiatury Intellikeys. Na płycie CD z amebą dostarczyliśmy specjalne nakładki na tę klawiaturę oraz oprogramowanie Overlay Sender, które pozwala wysłać treść nakładek do klawiatury IntelliKeys. Dołączono również oprogramowanie do drukowania nakładek („Overlay Printer”).

Niektóre akcje na ekranie ameby są widoczne po wciśnięciu przycisku, a niektóre po zwolnieniu. Inne po dłuższym przytrzymaniu. Poruszanie kursorem (nawet, jeśli go nie widać) zawsze przynosi rezultat. Możliwe jest nawet przyciskanie kilku przycisków i klawiszy jednocześnie!

Wymagania sprzętowe:

  • Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/10

Program jest dostępny na płycie CD.


Oprogramowanie aktywizujące i edukacyjne

Dziecko rozwija się bardzo szybko każdego dnia ucząc się nowych umiejętności. Jednak wiele dzieci ze względu na ograniczenia ruchowe lub poznawcze ma trudności w posługiwaniu się plasteliną, farbkami, kredkami, długopisem. Takie dzieci mogą skorzystać z różnego rodzaju programów multimedialnych, które można obsługiwać nawet jednym specjalnie dobranym przyciskiem, dzięki czemu dziecko nawet z większą niepełnosprawnością ruchową może samodzielnie rysować, malować, układać puzzle, uczyć się liter, cyfr, kształtów, kolorów, grać w różne gry. Oprogramowanie aktywizujące i edukacyjne wszechstronnie wspomaga rozwój dziecka z niepełnosprawnością dając mu narzędzia do twórczego działania, kreatywnego rysowania, tworzenia własnych kompozycji, a tym samym zapewniając poczucie sprawstwa. Dziecko uświadamia sobie, że posługiwanie się myszką i innym oprzyrządowaniem związanym z programem wywołuje określony efekt na ekranie komputera. Programy przyczynowo-skutkowe, do łatwego rysowania oraz różnego rodzaju gry edukacyjne rozwijają percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową, wprowadzają w świat kolorów, kształtów, dźwięków, rozwijają zdolności poznawcze: myślenie, spostrzegawczość, koncentrację, uwagę, kształtują umiejętności językowe, rozwijają umiejętności szkolne: liczenie, czytanie, pisanie. Poza tym oprogramowanie multimedialne stanowi również doskonałe uzupełnienie pracy nauczyciela pozwalając na uatrakcyjnienie zajęć, dostosowanie programów nauczania, atrakcyjne narzędzie utrwalania przyswojonej wiedzy i umiejętności. Ogólnie można więc powiedzieć, że programy aktywizujące i edukacyjne stanowią doskonałe wsparcie rozwoju dziecka, czy osoby dorosłej z niepełnosprawnością intelektualną, jak również wsparcie dla rodziców, nauczycieli, terapeutów.