AfaSystem
AfaSystem

Program wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się.

Dowiedz się więcej