AfaSystem
AfaSystem

Program wspomagania kompetencji komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami porozumiewania się.

Dowiedz się więcej
AfaSystem w wersji dla pacjenta
AfaSystem w wersji dla pacjenta

W Pracowni Neuropsychologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie został opracowany zestaw programów komputerowych wspomagających rehabilitację chorych z afazją. Przygotowane w formie elektronicznej ćwiczenia obejmują podstawowe funkcje językowe (tworzenie i rozumienie wypowiedzi językowych, czytanie i pisanie). Wzbogacony o ilustracje i prezentacje dźwiękowe materiał został podzielony według poziomów trudności, między innymi ze względu na frekwencyjność i złożoność słów. Terapeuta ma zatem wiele możliwości przygotowania stosownej terapii dla swoich pacjentów z różnymi trudnościami. Obsługa programów jest prosta, uwzględnia ograniczenia sprawności ruchowej … Czytaj więcej

60,00899,00 Wybierz opcje