Memory Games Senior

799,00

Memory Games Senior to oprogramowanie mające na celu ćwiczenie oraz doskonalenie pamięci operacyjnej u osób mających problemy z koncentracją, z deficytami pamięci oraz nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi. Seria została przygotowana we współpracy ze Szwedzkim Instytutem Edukacji Specjalnej. Seria ćwiczeń przeznaczona jest dla uczniów pomiędzy 10 a 18 rokiem życia.

Memory Games

Oprogramowanie składa się z dziewięciu różnych ćwiczeń wzrokowo oraz słuchowo kinestetycznych. Jedno z ćwiczeń bazuje na znajomości liter. Poziom trudności poszczególnych ćwiczeń jest dostosowywany automatycznie w zależności od poziomu funkcjonowania dziecka. W ten sposób poziom trudności jest nieustannie zwiększany dzięki czemu uczeń ćwiczy pamięć operacyjną, a zróżnicowany system nagród, bogata grafika i animacje motywują go do pracy oraz stymulują jego rozwój. Systematyczne ćwiczenie około 30 minut dziennie może przynieść poprawę koncentracji oraz pamięci.

Wymagania sprzętowe:

  • Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/10


Oprogramowanie dla osób z trudnościami w uczeniu się

Grupa programów przeznaczonych do terapii oraz wspomagania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynikających między innymi z dysharmonii rozwojowej, obniżonej sprawności intelektualnej, nadpobudliwości psychoruchowej, deficytów funkcjonowania zmysłów, zaburzeń motorycznych, obniżonej sprawności manualnej a także dorosłych z deficytami procesów poznawczych powstałych na skutek działania różnorodnych czynników. Poszczególne programy wspomagają terapię funkcji takich jak: uwaga, percepcja, pamięć, myślenie, język, spostrzeganie oraz stanowią pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych między innymi dysleksji, dyskalkulii, deficytów uwagi, umiejętności koncentracji, pamięci. Ponadto ćwiczenia multimedialne wzmacniają umiejętności komunikacyjne oraz kompetencje społeczne. Oprogramowanie pozwala na prowadzenie atrakcyjnej terapii funkcji poznawczych w postaci ciekawych i motywujących zadań multimedialnych. Terapeuta skorzystać może z gotowych pakietów przeznaczonych do terapii poszczególnych obszarów funkcjonowania poznawczego. Natomiast użytkownik wykonując zadania dostosowane do indywidualnych możliwości może podzielić się swoimi umiejętnościami, a także wiedzą, co wpływa korzystnie na wzmocnienie poczucia własnej wartości.