UCZEŃ NA START

899,00

Zestaw ćwiczeń na tablicę interaktywną wspierających nauczycieli klas 1-3 (ze szczególnym uwzględnieniem klasy pierwszej) w pracy z grupą dzieci zróżnicowaną pod względem wieku i kompetencji. Wspomaga kształtowanie kluczowych kompetencji czytania, pisania i liczenia podczas obowiązkowych zajęć dydaktycznych oraz zajęć korekcyjno-wyrównawczych.

Zastosowanie: szkoła podstawowa.
Dla kogo: nauczyciele klas I-III.
Przedmioty: edukacja wczesnoszkolna.

W cenie produktu kupujący otrzyma licencję na 5 stanowisk komputerowych.

Program stanowi znakomite, cyfrowe uzupełnienie tradycyjnego podręcznika. Jest do wykorzystania zarówno przy użyciu rzutnika multimedialnego, jak i tablicy interaktywnej. Pomaga nauczycielom w pracy z grupą dzieci młodszych, w tym dzieci sześcio- i siedmioletnich. Wspomaga pracę z grupą bardzo zróżnicowaną pod względem poziomu rozwoju emocjonalnego, poznawczego i fizycznego. Umożliwia pracę indywidualną i grupową. Stanowi narzędzie wspierające nauczyciela w realizacji wymagań podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej. Część 1 programu składa się z dwóch bloków tematycznych – edukacji polonistycznej oraz matematycznej.

Uczeń na start, część 1 to między innymi:

 • 440 ćwiczeń wprowadzających głoski i litery,
 • 245 ćwiczeń kształtujących pojęcia liczbowe i sprawność rachunkową,
 • 74 propozycje jednostek lekcyjnych,
 • ponad 150 kart pracy do wydruku,
 • kreator zajęć i kreator dyplomów,
 • przewodnik metodyczny,
 • łatwe w obsłudze repozytorium zasobów własnych nauczyciela (dokumenty, pliki graficzne i dźwiękowe, filmy, animacje).

Zalety programu:

 • bogactwo i różnorodność ćwiczeń interaktywnych,
 • przyjazna użytkownikowi aplikacja umożliwiająca szybki dostęp do ćwiczeń,
 • możliwość zainstalowania na 5 stanowiskach,
 • ćwiczenia opracowane przez specjalistów-praktyków, angażujące uczniów i wzbogacające zasób słownictwa,
 • ćwiczenia rozwijające funkcje słuchowo-językowe i wzrokowo-przestrzenne, koncentrację uwagi oraz poprawną wymowę,
 • ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową i słuchowo-ruchową, sprawność manualną i grafomotoryczną, orientację w schemacie ciała oraz przestrzenną,
 • przewodnik metodyczny zawierający wskazówki przydatne w pracy z pierwszoklasistami oraz scenariusze zajęć – obowiązkowych i dydaktyczno-wyrównawczych,
 • kreator zajęć umożliwiający dowolne skomponowanie je zajęć złożonych z własnych zasobów graficznych, dźwiękowych i filmowych oraz zaproponowanych w programie ćwiczeń.
 • Windows XP/Vista/7/8.x/10


Oprogramowanie dla osób z trudnościami w uczeniu się

Grupa programów przeznaczonych do terapii oraz wspomagania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynikających między innymi z dysharmonii rozwojowej, obniżonej sprawności intelektualnej, nadpobudliwości psychoruchowej, deficytów funkcjonowania zmysłów, zaburzeń motorycznych, obniżonej sprawności manualnej a także dorosłych z deficytami procesów poznawczych powstałych na skutek działania różnorodnych czynników. Poszczególne programy wspomagają terapię funkcji takich jak: uwaga, percepcja, pamięć, myślenie, język, spostrzeganie oraz stanowią pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych między innymi dysleksji, dyskalkulii, deficytów uwagi, umiejętności koncentracji, pamięci. Ponadto ćwiczenia multimedialne wzmacniają umiejętności komunikacyjne oraz kompetencje społeczne. Oprogramowanie pozwala na prowadzenie atrakcyjnej terapii funkcji poznawczych w postaci ciekawych i motywujących zadań multimedialnych. Terapeuta skorzystać może z gotowych pakietów przeznaczonych do terapii poszczególnych obszarów funkcjonowania poznawczego. Natomiast użytkownik wykonując zadania dostosowane do indywidualnych możliwości może podzielić się swoimi umiejętnościami, a także wiedzą, co wpływa korzystnie na wzmocnienie poczucia własnej wartości.