» » » Percepcja Słuchowa i Przetwarzanie Słuchowe PRO

Percepcja Słuchowa i Przetwarzanie Słuchowe PRO

3.999,00

PERCEPCJA SŁUCHOWA I PRZETWARZANIE SŁUCHOWE PRO to program multimedialny, na który składa się ok. 400 multimedialnych ćwiczeń słuchowych do wykorzystania na laptopie wraz z aplikacją terapeuty oraz na tablecie przez ucznia. Program jest polecany do pracy z dziećmi i młodzieżą, od 6 do 15 roku życia, dlatego treści podzielone są na 3 poziomy zróżnicowane według stopnia trudności:

poziom I – kształcenie zintegrowane,

poziom II – klasy IV-VI,

poziom III – klasy VII-VIII.

Ćwiczenia słuchowe zawarte w programie pomagają rozwijać takie umiejętności jak lokalizacja i lateralizacja dźwięku, różnicowanie cech dźwięku, rozpoznawanie wzorców dźwiękowych, percepcja i analiza aspektów czasowych sygnału, rozróżnianie dźwięków w obecności sygnału zagłuszającego.

To narzędzie, które pozwala skutecznie walczyć z ryzykiem wystąpienia zaburzeń przetwarzania słuchowego ucznia i może być wykorzystywane do ich terapii. Program polecany:

 • terapeutom pedagogicznym w przedszkolu i w szkole,
 • logopedom i neurologopedom,
 • pedagogom szkolnym,
 • specjalistom w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej.

Produkt spełnia wymagania rządowego programu Aktywna Tablica 2021-2024, przede wszystkim jako program do terapii:

 • dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,
 • procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,
 • dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione powyżej z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.

Pendrive z programem multimedialnym:

 • 400 multimedialnych ćwiczeń słuchowych do wykorzystania na laptopie (aplikacja terapeuty i zestaw ćwiczeń multimedialnych) oraz na tablecie (zestaw ćwiczeń multimedialnych),
 • aplikacja terapeuty z możliwością monitorowania postępów dziecka i dokumentowania przebiegu terapii,
 • kwestionariusz do oceny ryzyka zaburzeń przetwarzania słuchowego i percepcji słuchowej,
 • kreator komiksów,
 • 15 rozbudowanych ilustracji wspomagających rozwój mowy wraz z propozycjami zadań w wersji pdf,
 • przewodnik metodyczny zawierający cenne wskazówki do pracy, przydatne w codziennej praktyce logopedy, neurologopedy, terapeuty, nauczyciela w wersji pdf
 • instrukcja instalacji i licencja z gwarancją.

W zestawie również:

 • Słuchawki nauszne.
 • Drukowany przewodnik metodyczny.
 • Zbiór drukowanych ilustracji wspomagających rozwój mowy wraz z propozycjami zadań Obejrzyj i opowiedz. Ilustracje sytuacyjne wspomagające rozwój mowy.

Ćwiczenia słuchowe zgromadzone w programie PERCEPCJA SŁUCHOWA I PRZETWARZANIE SŁUCHOWE PRO wspomagają terapię zaburzeń następujących procesów słuchowych niezbędnych do rozumienia mowy:

 • lokalizacja i lateralizacja dźwięku,
 • różnicowanie cech dźwięku,
 • rozpoznawanie cech dźwięku/ wzorców dźwiękowych,
 • percepcja i analiza aspektów czasowych,
 • zdolność odbioru sygnału przy występowaniu konkurencyjnych sygnałów akustycznych,
 • zdolność odbioru sygnałów zniekształconych.

Program składa się z aż 400 różnorodnych, bogato ilustrowanych i udźwiękowionych ćwiczeń multimedialnych. Materiał podzielony jest na 3 poziomy:

poziom I – kształcenie zintegrowane (250 ćwiczeń)

poziom II – klasy IV–VI (75 ćwiczeń)

poziom III – klasy VII–VIII (75 ćwiczeń).

Prezentowane treści są ułożone według stopnia trudności. Na każdym poziomie podzielono je według tematów, które nawiązują do szkolnej podstawy programowej, np.: dom i szkoła, Kosmos, sławni naukowcy, biologia, muzyka, historia, wynalazki czy poezja.

Wszystkie ćwiczenia mają interaktywny charakter i wymagają aktywnego udziału dziecka w zajęciach. Przybierają różnorodne formy i wykorzystują różne mechanizmy, m.in. koło fortuny, zaznaczanie obrazków, łączenie kropek, przeciąganie elementów, układanie wieży, domino, memory, minigry. Dzięki temu nie nudzą i potrafią zainteresować dziecko przez długi czas!

 • Bezterminowa licencja na 5 urządzeń (1 komputer oraz 4 stanowiska treningowe na komputerze lub urządzeniu mobilnym).
 • Do 30 kont terapeutów.
 • Bez limitu uczniów.
 • Program działa na komputerach, tabletach z systemem Android (aplikacja treningowa), a także współpracuje z monitorami i tablicami interaktywnymi.
 • Materiały instruktażowe online z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta po zakupie.
 • 2 lata gwarancji.
 • Instalacja programu z pendrive’a (dostęp do internetu konieczny tylko podczas instalacji).
 • Korzystanie z wersji mobilnej wymaga pobrania aplikacji z Google Play.
 • Aplikacja instalowana wyłącznie lokalnie zapewniająca bezpieczeństwo danych wrażliwych, bez konieczności podpisywania z wydawcą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.


Oprogramowanie dla osób z trudnościami w uczeniu się

Grupa programów przeznaczonych do terapii oraz wspomagania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynikających między innymi z dysharmonii rozwojowej, obniżonej sprawności intelektualnej, nadpobudliwości psychoruchowej, deficytów funkcjonowania zmysłów, zaburzeń motorycznych, obniżonej sprawności manualnej a także dorosłych z deficytami procesów poznawczych powstałych na skutek działania różnorodnych czynników. Poszczególne programy wspomagają terapię funkcji takich jak: uwaga, percepcja, pamięć, myślenie, język, spostrzeganie oraz stanowią pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych między innymi dysleksji, dyskalkulii, deficytów uwagi, umiejętności koncentracji, pamięci. Ponadto ćwiczenia multimedialne wzmacniają umiejętności komunikacyjne oraz kompetencje społeczne. Oprogramowanie pozwala na prowadzenie atrakcyjnej terapii funkcji poznawczych w postaci ciekawych i motywujących zadań multimedialnych. Terapeuta skorzystać może z gotowych pakietów przeznaczonych do terapii poszczególnych obszarów funkcjonowania poznawczego. Natomiast użytkownik wykonując zadania dostosowane do indywidualnych możliwości może podzielić się swoimi umiejętnościami, a także wiedzą, co wpływa korzystnie na wzmocnienie poczucia własnej wartości.