mTalent Percepcja Wzrokowa

2.490,00

Zestaw interaktywnych ćwiczeń wspomagających usprawnianie i rozwój percepcji wzrokowej, a także wspomagający koncentrację uwagi opartą na analizatorze wzrokowym. Program składa się z blisko 600 ekranów interaktywnych oraz zestawu materiałów dodatkowych.
Program mTalent Percepcja wzrokowa przeznaczony jest dla terapeutów i nauczycieli zajmujących się wspomaganiem sprawności w zakresie percepcji wzrokowej (np. dzieci z grupy ryzyka dysleksji). Dzięki swojej zawartości i zastosowaniu specjalnych rozwiązań graficzno-funkcjonalnych, program świetnie nadaje się do pracy z dziećmi z dezintegracją sensoryczną, z dysleksją lub ryzykiem dysleksji, dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo, mającymi kłopoty z koncentracją i koordynacją wzrokowo-ruchową. Idealny do wykorzystania na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i innych mających na celu kształtowanie i usprawnianie percepcji wzrokowej.
Praca z programami z serii mTalent możliwa jest zarówno offline (bez dostępu do internetu), jak i online w każdym miejscu (szkoła, przedszkole, gabinet, dom) oraz czasie, z dostępem do Internetu.

Produkt jest podzielony na trzy części:

  • materiał tematyczny,
  •  materiał atematyczny
  • materiał językowy (najbardziej przydatny w przypadku pracy z dziećmi)

W każdej części znajdują się zestawy ćwiczeń z podobnych obszarów:

1. Stałość spostrzegania
2. Spostrzeganie figury i tła
3. Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni
4. Spostrzeganie stosunków przestrzennych
5. Koordynacja wzrokowo-ruchowa
6. Pamięć wzrokowa
7. Jarmark rozmaitości (ten rozdział zawiera ćwiczenia z różnych obszarów, niesklasyfikowane w innych działach, np. uwaga i koncentracja).

Dodatkowo w skład zestawu programu mTalent Percepcja wzrokowa wchodzą:

  • tradycyjne elementy wyposażenia: kolorowe patyczki, okrągłe żetony, duża lupa, liczmany, latarka z laserem,
  • drukowane elementy wyposażenia: instrukcja użytkowania, dokument licencyjny, gwarancja, książka ze szkoleniem z zakresu tworzenia autorskich materiałów interaktywnych, a także poradniki metodyczne ze scenariuszami zajęć.
  • Oprogramowanie działa poprawnie na większości urządzeń typu: tablet, smartfon, komputer stacjonarny, laptop oraz tablicach interaktywnych (Firefox) i na monitorach dotykowych, na systemach Windows, Android oraz iOS.
  • Do poprawnego działania zasobów edukacyjnych konieczne jest korzystanie z poniższych przeglądarek i systemów operacyjnych.

– Chrome – od wersji 17, oraz wyższe wersje
– Firefox – od wersji 4.0, oraz wyższe wersje
– Safari od wersji 5.0 wzwyż;
– iOS Safari od wersji 7 oraz wyższe wersje

  • Systemy operacyjne:

– Windows – wersje 7,8,8.1,10 i wyższe (Chrome i Firefox)
– Apple Mac OSx – od wersji 10.08 i wyższe (Safari)
– iOS – od wersji 7.1.2 (Safari)
– Android 5.0.2; 7.1.1; 8.0 (Chrome i Edge)
– Linux (Chrome i Firefox)

  • Licencja bezterminowa, 1 stanowisko online (wymagany dostęp do Internetu) + 2 stanowiska offline (praca bez dostępu do Internet
  • Ważne: Licencja produktu jest jednostanowiskowa, co upoważnia do pracy on-line jednego zalogowanego użytkownika na dowolnym urządzeniu oraz do pobrania programu off-line na maksymalnie 2 urządzenia należące do Licencjobiorcy.


Oprogramowanie dla osób z trudnościami w uczeniu się

Grupa programów przeznaczonych do terapii oraz wspomagania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynikających między innymi z dysharmonii rozwojowej, obniżonej sprawności intelektualnej, nadpobudliwości psychoruchowej, deficytów funkcjonowania zmysłów, zaburzeń motorycznych, obniżonej sprawności manualnej a także dorosłych z deficytami procesów poznawczych powstałych na skutek działania różnorodnych czynników. Poszczególne programy wspomagają terapię funkcji takich jak: uwaga, percepcja, pamięć, myślenie, język, spostrzeganie oraz stanowią pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych między innymi dysleksji, dyskalkulii, deficytów uwagi, umiejętności koncentracji, pamięci. Ponadto ćwiczenia multimedialne wzmacniają umiejętności komunikacyjne oraz kompetencje społeczne. Oprogramowanie pozwala na prowadzenie atrakcyjnej terapii funkcji poznawczych w postaci ciekawych i motywujących zadań multimedialnych. Terapeuta skorzystać może z gotowych pakietów przeznaczonych do terapii poszczególnych obszarów funkcjonowania poznawczego. Natomiast użytkownik wykonując zadania dostosowane do indywidualnych możliwości może podzielić się swoimi umiejętnościami, a także wiedzą, co wpływa korzystnie na wzmocnienie poczucia własnej wartości.