Autilius Wspólna Uwaga

359,00599,00

Autilius Wspólna Uwaga to program komputerowy służący do wspierania terapii dzieci z autyzmem.
Program powstał z myślą o dzieciach w wieku od 3 do 7 lat, ale może być też wykorzystywany do pracy ze starszymi dziećmi.
Program składa się z sześciu gier, które wspierają naukę podążania za gestem wskazywania, kierunkiem głowy i wzroku oraz inicjowania kontaktu.
Gry zostały stworzone w oparciu o technologię motion capture, co oznacza, że oprócz myszki lub ekranu dotykowego można obsługiwać je za pomocą ruchu rąk, rejestrowanego przez kamerę internetową.
Program Autilius Wspólna Uwaga powstał dzięki wsparciu doświadczonych terapeutów i naukowców. Stworzony został tak, aby wykonywanie ćwiczeń było zbliżone do swobodnej i niedyrektywnej aktywności, naturalnej dla dziecka w wieku przedszkolnym. Program umożliwia przygotowanie planszy z grami w taki sposób, aby ułatwić dziecku podjęcie samodzielnej decyzji i budować w nim gotowość do podejmowania wyborów. Stara się budować w dzieciach motywację opartą na ciekawości świata i wewnętrznej potrzebie odkrywania. Nie czeka, aż dziecko popełni błąd. Na pierwszych poziomach gier od razu pokazują się podpowiedzi, aby dziecko od początku uczyło się, jak prawidłowo wykonać zadanie.
Uwzględniając specjalne potrzeby dzieci z autyzmem, animacje i grafiki w programie zostały uproszczone, aby gry były dla nich przyjazne i łatwe do zrozumienia. Ograniczone zostały zbędne elementy, dzięki czemu uwaga dzieci kierowana jest na najbardziej istotne informacje. Wszystkie pojawiające się w programie dźwięki zostały starannie dobrane z myślą o możliwych problemach sensorycznych małych graczy. Melodie gier są ciche i spokojne, a efekty dźwiękowe delikatne.
Program nie zastąpi tradycyjnej terapii, ale może ją uatrakcyjnić i wzbogacić. Eklektyczny i elastyczny charakter gier pozwala na stosowanie programu Autilius Wspólna Uwaga w połączeniu z terapiami z różnych nurtów
Program dostępny jest w wersji domowej, pozwalającej na stworzenie spersonalizowanej planszy z grami dla jednego dziecka, lub w wersji dla terapeutów, umożliwiającej stworzenie wielu rozmaitych plansz dla różnych użytkowników.

Korzystając z programu, dzieci uczą się przede wszystkim:

 • podążania za kierunkiem wzroku
 • podążania za kierunkiem głowy
 • podążania za gestem wskazywania
 • inicjowania wspólnej uwagi

Wykonując zadania, dzieci ćwiczą również:

 • rozumienie ekspresji mimicznych
 • koncentrację uwagi
 • samodzielne podejmowanie decyzji i zabawę w zgadywanie
 • czekanie na swoją kolej
 • dopasowywanie obrazów do siebie

a obsługując gry za pomocą ruchu:

 • koordynację wzrokowo-ruchową
 • orientację w schemacie własnego ciała
 • motorykę dużą

Minimalne wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego działania gier Autilius:

 • Windows 7 lub nowszy
 • Intel Core i3
 • 2GB RAM
 • 1GB wolnego miejsca na dysku
 • Karta grafiki klasy Intel(R) Graphics Mobile 965 Express z 128 MB pamięci i wsparciem dla DirectX 10 lub 11
 • Karta dźwiękowa

Dodatkowo:

 • Kamera internetowa (wbudowana lub zewnętrzna) – jeśli chce się korzystać z interfejsu ruchowego
 • Ekran dotykowy – jeśli chce się korzystać z interfejsu dotykowego
Wyczyść zaznaczenie


Oprogramowanie dla osób z trudnościami w uczeniu się

Grupa programów przeznaczonych do terapii oraz wspomagania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynikających między innymi z dysharmonii rozwojowej, obniżonej sprawności intelektualnej, nadpobudliwości psychoruchowej, deficytów funkcjonowania zmysłów, zaburzeń motorycznych, obniżonej sprawności manualnej a także dorosłych z deficytami procesów poznawczych powstałych na skutek działania różnorodnych czynników. Poszczególne programy wspomagają terapię funkcji takich jak: uwaga, percepcja, pamięć, myślenie, język, spostrzeganie oraz stanowią pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych między innymi dysleksji, dyskalkulii, deficytów uwagi, umiejętności koncentracji, pamięci. Ponadto ćwiczenia multimedialne wzmacniają umiejętności komunikacyjne oraz kompetencje społeczne. Oprogramowanie pozwala na prowadzenie atrakcyjnej terapii funkcji poznawczych w postaci ciekawych i motywujących zadań multimedialnych. Terapeuta skorzystać może z gotowych pakietów przeznaczonych do terapii poszczególnych obszarów funkcjonowania poznawczego. Natomiast użytkownik wykonując zadania dostosowane do indywidualnych możliwości może podzielić się swoimi umiejętnościami, a także wiedzą, co wpływa korzystnie na wzmocnienie poczucia własnej wartości.