SPEKTRUM AUTYZMU PRO

5.499,00

Specjalistyczny program multimedialny dla nauczycieli i terapeutów przeznaczony do terapii dzieci ze spektrum autyzmu, w wieku przedszkolnym i szkolnym.

SPEKTRUM AUTYZMU PRO to pierwszy na rynku multimedialny program do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu mający status wyrobu medycznego i udowodnioną w opinii klinicznej skuteczność.

Przeznaczony jest do pracy indywidualnej i w małych grupach na zajęciach terapeutycznych, rewalidacyjnych oraz dydaktycznych. Wspiera rozwój kompetencji emocjonalno- społecznych i komunikacyjnych u dzieci ze spektrum autyzmu.
Koncepcja programu SPEKTRUM AUTYZMU PRO odpowiada diagnozowanej u dzieci ze spektrum autyzmu triadzie zaburzeń. Program stymuluje rozwój zaburzonych funkcji niezależnie od stosowanych innych metod terapeutycznych (dyrektywnych i niedyrektywnych).
Ćwiczenia multimedialne uczą dzieci funkcjonowania społecznego, skutecznie pomagają w terapii zaburzeń komunikacyjnych i przełamywaniu zachowań stereotypowych. Program stanowi wsparcie dla uczniów i pacjentów ze spektrum autyzmu, ale też dla wszystkich dzieci potrzebujących wspomagania rozwoju społeczno-emocjonalnego czy terapii psychologicznej.
Program rozwija takie kompetencje, jak funkcjonowanie w grupie, zachowania adekwatne do sytuacji, radzenie sobie z odmową, rozpoznawanie emocji i gestów czy nawiązywanie relacji z sukcesem, co czyni go pomocnym w terapii procesów komunikacji bądź zaburzeń koncentracji i uwagi z zakresu ADHD i ADD.

Zalety programu:

 • Bezterminowa licencja na 2 urządzenia: 1x komputer, 1x tablet. (NOWOŚĆ 2021!)
 • Program współpracuje z monitorami i tablicami interaktywnymi, program w pełni działający bez dostępu do internetu.
 • Bezpłatne szkolenie online z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta po zakupie.

Program multimedialny na pendrive działa na komputerze stacjonarnym lub laptopie offline, bez konieczności stałego dostępu do internetu. Po raz pierwszy w terapii dzieci ze spektrum autyzmu zastosowano innowacyjne ćwiczenia:

 • filmy animowane modelujące zachowania społeczne, w których dziecko samodzielnie decyduje o zakończeniu historyjki,
 • wykorzystanie kamerki internetowej do nauki emocji przez ich odwzorowanie,

Dodatkowo, ważną częścią programu jest aplikacja nauczyciela i terapeuty, która pozwala na:

 • śledzenie postępów użytkowników,
 • zliczanie prób podjętych do ukończenia zadania,
 • prowadzenie notatek przez terapeutę,
 • rejestrowanie wykonanych zdjęć i nagrań,
 • generowanie i wydruk raportów, notatek, zapisanych materiałów.

Aplikację można uruchomić jedynie na komputerze osoby prowadzącej zajęcia. Dane uczniów i pacjentów są niedostępne dla innych uczestników zajęć.

Program SPEKTRUM AUTYZMU PRO to baza blisko 300 ćwiczeń multimedialnych o zmiennym materiale ilustracyjnym i losowym doborze przykładów do odtworzenia na komputerze.

Dobór ćwiczeń służy kształceniu kluczowych umiejętności dzieci ze spektrum autyzmu:

 • rozpoznawanie, wyrażanie i nazywanie emocji,
 • planowanie i inicjowanie kontaktów społecznych,
 • zachowania adekwatne do sytuacji,
 • radzenie sobie z odmową,
 • podążanie za wzrokiem patrzącego,
 • odczytywanie gestów,
 • funkcjonowanie w grupie,
 • płynność wypowiedzi,
 • rozpoznawanie prozodii,
 • rozumienie emocjonalnego zabarwienia tekstu,
 • różnicowanie tempa czytania i natężenia głosu.

Kreator Komiksów
Wielofunkcyjne narzędzie, dzięki któremu uczniowie mogą rozwijać swoją inwencję, planować rozwój wydarzeń i w prosty sposób kreować sytuacje z wybranymi bohaterami. Gotowy komiks można wydrukować. Nauczyciel może wykorzystać Kreator komiksów do przygotowania historyjek obrazkowych na potrzeby pracy terapeutycznej lub zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

Aplikacja terapeuty
Program zawierający 300 multimedialnych ćwiczeń oraz 50 filmów wspierających modelowanie zachowań, do wykorzystania na laptopie (aplikacja terapeuty i zestaw ćwiczeń multimedialnych) oraz na tablecie (zestaw ćwiczeń multimedialnych).

Zestaw zawiera ćwiczenia na karcie SD, e-Przewodnik metodyczny do pracy z programem oraz 2 drukowane publikacje:

SPEKTRUM AUTYZMU PRO Scenariusze zajęć – publikacja zawiera 40 scenariuszy zajęć, 25 powiązanych z nimi kart pracy do powielenia, a także 5 kart emocji:

 • Radość. Złość;
 • Smutek. Strach;
 • Zdziwienie. Zadowolenie;
 • Wstręt. Znudzenie;
 • Duma. Wstyd

SPEKTRUM AUTYZMU PRO Przewodnik metodyczny
Publikacja porusza następujące tematy:

 • Co wiemy o spektrum autyzmu – czym jest triada autystyczna, historia badań i odkryć, różnorodność teorii i metod.
 • Praca z programem SPEKTRUM AUTYZMU PRO. Jak pracować z programem i jakie rozwiązania zostały zastosowane w programie.
 • Wskazówki dla nauczycieli i terapeutów. Problemy osób ze spektrum zaburzeń autystycznych. Strategie zwiększające motywację i efektywne strategie uczenia.
 • Przygotowanie do pracy grupowej z programem multimedialnym. Rola multimediów w terapii dzieci ze spektrum autyzmu. Zalety pracy grupowej dla dzieci ze spektrum autyzmu. Jak przygotować się do pracy z grupą. Przegląd trudnych sytuacji możliwych do zaistnienia w grupie takich, jak np. opór, konflikt, agresywne zachowania.

Dodatkowo ponad 2000 dodatkowych pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej: przesiewowe badanie mowy, multimedialne książki eduSensus, dźwięki, melodie i piosenki eduSensus, karty pracy do wydruku, obrazki i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach.

Urządzenia mobilne:

 • procesor 4 x 1.6 GHz
 • pamięć RAM min. 2 GB
 • ekran 10″
 • pamięć urządzenia min. 16 GB
 • slot na kartę SD
 • kamera przednia (w pozycji horyzontalnej)
 • android 6.0 – 9.0

desktop OS:

 • system operacyjny: Windows 7/8.1/10 wersje 32-bit i 64-bit
 • procesor: 2,4 GHz
 • pamięć RAM: 4 GB
 • karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024×768 px
 • karta dźwiękowa z podłączonymi głośnikami/słuchawkami i mikrofonem
 • mysz lub inne urządzenie wskazujące
 • port USB 2.0/3.0
 • 5 GB wolnego miejsca na dysku twardym
 • zainstalowany program do otwierania plików PDF


Oprogramowanie dla osób z trudnościami w uczeniu się

Grupa programów przeznaczonych do terapii oraz wspomagania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynikających między innymi z dysharmonii rozwojowej, obniżonej sprawności intelektualnej, nadpobudliwości psychoruchowej, deficytów funkcjonowania zmysłów, zaburzeń motorycznych, obniżonej sprawności manualnej a także dorosłych z deficytami procesów poznawczych powstałych na skutek działania różnorodnych czynników. Poszczególne programy wspomagają terapię funkcji takich jak: uwaga, percepcja, pamięć, myślenie, język, spostrzeganie oraz stanowią pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych między innymi dysleksji, dyskalkulii, deficytów uwagi, umiejętności koncentracji, pamięci. Ponadto ćwiczenia multimedialne wzmacniają umiejętności komunikacyjne oraz kompetencje społeczne. Oprogramowanie pozwala na prowadzenie atrakcyjnej terapii funkcji poznawczych w postaci ciekawych i motywujących zadań multimedialnych. Terapeuta skorzystać może z gotowych pakietów przeznaczonych do terapii poszczególnych obszarów funkcjonowania poznawczego. Natomiast użytkownik wykonując zadania dostosowane do indywidualnych możliwości może podzielić się swoimi umiejętnościami, a także wiedzą, co wpływa korzystnie na wzmocnienie poczucia własnej wartości.