» » » AfaSystem

AfaSystem

W Pracowni Neuropsychologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie został opracowany zestaw programów komputerowych wspomagających rehabilitację chorych z afazją, przeznaczony dla specjalistów zajmujących się terapią funkcji językowych (neuropsychologów i neurologopedów).
Przygotowane w formie elektronicznej ćwiczenia obejmują podstawowe funkcje językowe (tworzenie i rozumienie wypowiedzi językowych, czytanie i pisanie). Wzbogacony o ilustracje i prezentacje dźwiękowe materiał został podzielony według poziomów trudności, między innymi ze względu na frekwencyjność i złożoność słów. Do dyspozycji terapeuty pozostaje wiele modyfikacji pozwalających indywidualnie dostosować zadania do aktualnych potrzeb i możliwości konkretnego chorego.

Obsługa programów jest prosta, uwzględnia ograniczenia sprawności ruchowej i poznawczej pacjentów neurologicznych (dostępne również specjalne panele sterownicze lub ekrany dotykowe), nie jest zatem konieczne wcześniejsze doświadczenie chorego w pracy z komputerem.

W badaniach naukowych dotyczących efektywności terapii afazji podkreśla się konieczność maksymalnego zintensyfikowania oddziaływań we wczesnym okresie od zachorowania, kiedy naturalne procesy plastyczności mózgu dają potencjał do jego funkcjonalnej reorganizacji i odbudowy zaburzonych funkcji. Zastosowanie programów komputerowych umożliwia wydłużenie czasu trwania rehabilitacji i jednoczesny trening wielu chorych pod nadzorem jednego terapeuty. Bogata zawartość materiału językowego (ćwiczenia obejmują nawet do kilkudziesięciu poziomów trudności) i liczne dostępne modyfikacje ułatwiają profesjonalną, nowoczesną i atrakcyjną rehabilitację chorych z afazją.

Wersja demonstracyjna AfaSystemu – kliknij tutaj: Demo.

PROGRAMY (MODUŁY) DO TERAPII
AfaSystem składa się z systemu zarządzającego (katalog pacjentów, przygotowanie zestawów ćwiczeń) oraz trzydziestu dwóch programów (modułów) terapeutycznych, które uporządkowano według kryterium funkcji językowej, na specyfice której opierają się zawarte w poszczególnych programach zadania:

ROZUMIENIE KOMUNIKATÓW JĘZYKOWYCH – 3 PROGRAMY:

 1. Różnicowanie brzmienia słów (analiza słuchowa bodźców językowych)
 2. Interpretacja znaczenia komunikatów (rozumienie treści językowych o różnym stopniu złożoności)
 3. Czasowniki (rozumienie treści dźwiękowych związanych z czynnością)

TWORZENIE WYPOWIEDZI (EKSPRESJA) – 4 PROGRAMY:

 1. Rzeczowniki – aktualizacja nazw (opracowywanie rzeczowników)
 2. Przymiotniki – aktualizacja nazw (opracowywanie przymiotników)
 3. Związki frazeologiczne (opracowywanie rzeczowników w oparciu o związki frazeologiczne)
 4. Rzeczowniki – aktualizacja nazw w zdaniach – (opracowywanie rzeczowników w kontekście)

CZYTANIE – 12 PROGRAMÓW:

 1. Rzeczowniki – aktualizacja nazw (czytanie)
 2. Czasowniki – aktualizacja nazw (czytanie)
 3. Przymiotniki – aktualizacja nazw (czytanie)
 4. Antonimy i synonimy (czytanie)
 5. Rzeczowniki w zdaniach – opracowywanie rzeczowników w kontekście (czytanie zdań)
 6. Układanie zdań – budowanie złożonych wypowiedzi
 7. Analogie – opracowywanie porównań w kontekście (czytanie zdań) i poza kontekstem (dobór wyrazów do pary)
 8. Myślenie abstrakcyjne (czytanie)
 9. Kategorie (czytanie)
 10. Związki frazeologiczne – opracowywanie rzeczowników w oparciu o związki frazeologiczne (czytanie)
 11. Wykluczenia (czytanie)
 12. Rzeczowniki, wielokrotny wybór (czytanie)

PISANIE – 13 PROGRAMÓW:

 1. Rzeczowniki – aktualizacja nazw (pisanie)
 2. Czasowniki – aktualizacja nazw (pisanie)
 3. Przymiotniki – aktualizacja nazw (pisanie)
 4. Antonimy (pisanie)
 5. Związki frazeologiczne – opracowywanie rzeczowników w oparciu o związki frazeologiczne (pisanie)
 6. Rzeczowniki w zdaniach – opracowywanie rzeczowników w kontekście (pisanie)
 7. Analogie – opracowywanie porównań w kontekście (pisanie w zdaniach) i poza kontekstem (pisanie wyrazów do pary)
 8. Kategorie (pisanie)
 9. Związki frazeologiczne z wyjaśnieniem znaczenia (pisanie)
 10. Rzeczowniki z określeniami (pisanie)
 11. Czasowniki z rzeczownikami odczasownikowymi (pisanie)
 12. Rzeczowniki we frazach (pisanie)
 13. Przymiotniki we frazach (pisanie)

Wersja demonstracyjna AfaSystemu – kliknij tutaj: Demo.

W przygotowaniu są kolejne programy.

WERSJA DLA TERAPEUTY
Oferujemy różne warianty zakupu i dzierżawy AfaSystemu

 • WARIANTY „AFASYSTEM NA WŁASNOŚĆ”:
  • Pakiet rozszerzony – z 32 programami do ćwiczenia
  • Pakiet podstawowy – z 8 programami do ćwiczenia (programy do wyboru spośród dostępnych w sprzedaży)
  • Pakiet minimum – z 5 programami do ćwiczenia (programy do wyboru spośród dostępnych w sprzedaży)
  • + pojedyncze programy i pakiety – do wyboru

Szczegóły – patrz AFASYSTEM CENNIK.

WARIANT TESTOWY
Pakiet rozszerzony – z 32 programami do ćwiczenia – na miesiąc.

Szczegóły – patrz AFASYSTEM-CENNIK.

WERSJA DLA PACJENTA
AfaSystem w wersji dla pacjenta umożliwia wykonywanie ćwiczeń w domu. UWAGA! Użytkowanie wersji programu dla pacjenta wymaga współpracy z terapeutą posiadającym profesjonalną wersję programu AfaSystem. Pacjent otrzymuje od terapeuty zestaw ćwiczeń dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb, wgrywa go do swojego komputera i uruchamia przy pomocy swojej wersji oprogramowania. Ćwiczenia i wyniki mogą być przenoszone na dowolnym nośniku pamięci, wysyłane pocztą internetową lub eksportowane oraz importowane automatycznie przez internet.

Pacjent może ćwiczyć codziennie w domu, program przechowuje jego wyniki, co umożliwia terapeucie modyfikowanie ustawień w kolejnych zestawach w sposób najbardziej dostosowany do możliwości i postępów pacjenta.

Szczegóły – patrz AFASYSTEM-CENNIK.

DEMO
Zainteresowanym przesyłamy wersję demonstracyjną programu. Pobrać ją można stąd: Demo.

FILM
Na zamówienie przesyłamy prezentację programu w postaci 8 minutowego filmu szkoleniowo – reklamowego. Firma Harpo wyraża zgodę na nieodpłatne prezentowanie filmu na zebraniach klinicznych, warsztatach, szkoleniach pod warunkiem nie dokonywania zmian i cięć.
Próbka filmu dostępna jest poniżej:

Program AfaSystem ma następujące wymagania sprzętowe:

 • procesor: klasy Pentium, zegar 500 MHz lub szybszy,
 • dysk twardy: co najmniej 4 GB wolnej przestrzeni dyskowej,
 • pamięć operacyjna: co najmniej 128 MB,
 • napęd optyczny DVD (opcjonalny),
 • grafika w rozdzielczości min. 1024×768,
 • karta dźwiękowa (zalecane podłączone głośniki lub słuchawki),

Program AfaSystem działa pod kontrolą następujących systemów operacyjnych:

 • Windows 2000,
 • Windows XP,
 • Windows Vista,
 • Windows 7,
 • Windows 8,
 • Windows 10.

Zalecana jest polska wersja językowa systemu operacyjnego.

Uwaga!!

Uaktualnienie AfaSystemu (nowy mechanizm) – kliknij tutaj: Uaktualnienie.
Uaktualnienie AfaSystemu do najnowszej wersji. Zawiera aktualną wersję programu głównego i modułów terapeutycznych. Instaluje nową wersję narzędzia do przygotowania terapii oraz narzędzia aktualizującego konfigurację AfaSystemu. Aktualizuje dokumentację i system pomocy. Przeznaczone do wszystkich wersji programu. Zalecane przy zmianie systemu operacyjnego na Windows 7 / 8 /10 (w przypadku wersji AfaSystemu zakupionych przed 2010 r.).

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania. Zapraszamy do kontaktu z firmą.

Kontakt:

Harpo Sp. z o. o.
ul. 27 Grudnia 7
61-737 Poznań
tel. +48-61-8531425

afasystem@harpo.com.pl

Zobacz przykładowe ćwiczenia:

Czasowniki – aktualizacja nazw (czytanie):

Interpretacja znaczenia komunikatów (rozumienie treści językowych o różnym stopniu złożoności):

Rzeczowniki w zdaniach – opracowywanie rzeczowników w kontekście:

Związki frazeologiczne – opracowywanie rzeczowników w oparciu o związki frazeologiczne: