» » » AfaSystem

AfaSystem

AfaSystem to zestaw programów komputerowych wspomagających rehabilitację chorych z afazją. Przeznaczony jest dla terapeutów pracujących z osobami z zaburzeniami mowy, zajmujących się rehabilitacją pacjentów po udarach, urazach, w przebiegu chorób upośledzających sprawności językowe. Narzędzie zostało opracowane w Pracowni Neuropsychologii Klinicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Przygotowane w formie elektronicznej ćwiczenia obejmują podstawowe funkcje językowe (tworzenie i rozumienie wypowiedzi językowych, czytanie i pisanie). Wzbogacony o ilustracje i prezentacje dźwiękowe materiał został podzielony według poziomów trudności, między innymi ze względu na frekwencyjność i złożoność słów. Do dyspozycji terapeuty pozostaje wiele modyfikacji pozwalających indywidualnie dostosować zadania do aktualnych potrzeb i możliwości konkretnego chorego.

Obsługa programów jest prosta, uwzględnia ograniczenia sprawności ruchowej i poznawczej pacjentów neurologicznych, nie jest zatem konieczne wcześniejsze doświadczenie chorego w pracy z komputerem.

W badaniach naukowych dotyczących efektywności terapii afazji podkreśla się konieczność maksymalnego zintensyfikowania oddziaływań we wczesnym okresie od zachorowania, kiedy naturalne procesy plastyczności mózgu dają potencjał do jego funkcjonalnej reorganizacji i odbudowy zaburzonych funkcji. Zastosowanie programów komputerowych umożliwia wydłużenie czasu trwania rehabilitacji i jednoczesny trening wielu chorych pod nadzorem jednego terapeuty. Bogata zawartość materiału językowego (ćwiczenia obejmują nawet do kilkudziesięciu poziomów trudności) i liczne dostępne modyfikacje ułatwiają profesjonalną, nowoczesną i atrakcyjną rehabilitację chorych z afazją.

Dostępne są różne warianty zakupu licencji programu – cennik znajduje się tutaj

Wersja dla terapeuty

Program AfaSystem w wersji dla terapeuty posiada pełną funkcjonalność, pozwalającą na zarządzanie kartoteką pacjentów, ustalanie parametrów przebiegu terapii, uruchamianie ćwiczeń, przegląd i analizę wyników pacjentów, a także konfigurację środowiska pracy. Dodatkowo, wersja ta pozwala uzyskać symulację pracy programu w wersji dla pacjenta.

AfaSystem składa się z systemu zarządzającego (katalog pacjentów, przygotowanie zestawów ćwiczeń) oraz trzydziestu dwóch programów (modułów) terapeutycznych, które uporządkowano według kryterium funkcji językowej. Wspomaganie terapii zaburzeń mowy odbywa się w czterech obszarach: ekspresji, rozumienia, pisania i czytania.

ROZUMIENIE KOMUNIKATÓW JĘZYKOWYCH – 3 PROGRAMY:

 • Różnicowanie brzmienia słów (analiza słuchowa bodźców językowych)
 • Interpretacja znaczenia komunikatów (rozumienie treści językowych o różnym stopniu złożoności)
 • Czasowniki (rozumienie treści dźwiękowych związanych z czynnością)

EKSPRESJA – TWORZENIE WYPOWIEDZI – 4 PROGRAMY:

 • Rzeczowniki – aktualizacja nazw (opracowywanie rzeczowników)
 • Przymiotniki – aktualizacja nazw (opracowywanie przymiotników)
 • Związki frazeologiczne (opracowywanie rzeczowników w oparciu o związki frazeologiczne)
 • Rzeczowniki – aktualizacja nazw w zdaniach – (opracowywanie rzeczowników w kontekście)

CZYTANIE – 12 PROGRAMÓW:

 • Rzeczowniki – aktualizacja nazw (czytanie)
 • Czasowniki – aktualizacja nazw (czytanie)
 • Przymiotniki – aktualizacja nazw (czytanie)
 • Antonimy i synonimy (czytanie)
 • Rzeczowniki w zdaniach – opracowywanie rzeczowników w kontekście (czytanie zdań)
 • Układanie zdań – budowanie złożonych wypowiedzi
 • Analogie – opracowywanie porównań w kontekście (czytanie zdań) i poza kontekstem (dobór wyrazów do pary)
 • Myślenie abstrakcyjne (czytanie)
 • Kategorie (czytanie)
 • Związki frazeologiczne – opracowywanie rzeczowników w oparciu o związki frazeologiczne (czytanie)
 • Wykluczenia (czytanie)
 • Rzeczowniki, wielokrotny wybór (czytanie)

PISANIE – 13 PROGRAMÓW:

 • Rzeczowniki – aktualizacja nazw (pisanie)
 • Czasowniki – aktualizacja nazw (pisanie)
 • Przymiotniki – aktualizacja nazw (pisanie)
 • Antonimy (pisanie)
 • Związki frazeologiczne – opracowywanie rzeczowników w oparciu o związki frazeologiczne (pisanie)
 • Rzeczowniki w zdaniach – opracowywanie rzeczowników w kontekście (pisanie)
 • Analogie – opracowywanie porównań w kontekście (pisanie w zdaniach) i poza kontekstem (pisanie wyrazów do pary)
 • Kategorie (pisanie)
 • Związki frazeologiczne z wyjaśnieniem znaczenia (pisanie)
 • Rzeczowniki z określeniami (pisanie)
 • Czasowniki z rzeczownikami odczasownikowymi (pisanie)
 • Rzeczowniki we frazach (pisanie)
 • Przymiotniki we frazach (pisanie)

Wersja dla pacjenta

Program AfaSystem może być również wykorzystywany do indywidualnej pracy w domu, w celu intensyfikacji oddziaływania terapeutycznego. Dzięki temu pacjent ćwiczy tylko funkcje językowe, które w jego przypadku są zaburzone, na poziomie adekwatnym do jego indywidualnych trudności, co powoduje, że terapia jest bardziej efektywna.

Program AfaSystem w wersji dla pacjenta – w odróżnieniu od wersji dla terapeuty – ma ograniczoną funkcjonalność, pozwalającą jedynie na uruchamianie przygotowanych w terapii ćwiczeń.

UWAGA! Użytkowanie wersji programu dla pacjenta wymaga współpracy z terapeutą posiadającym profesjonalną wersję programu AfaSystem. Pacjent otrzymuje od terapeuty zestaw ćwiczeń dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb, wgrywa go do swojego komputera i uruchamia przy pomocy swojej wersji oprogramowania. Ćwiczenia i wyniki mogą być przenoszone na dowolnym nośniku pamięci, wysyłane pocztą internetową lub eksportowane oraz importowane automatycznie przez internet.

Dostępne są dwa rodzaje licencji: dzierżawa miesięczna, z możliwością przedłużania na dowolną, konieczną ilość miesięcy, oraz licencja stała, która nie wygasa wraz z upływem czasu.

 • System operacyjny: Windows (zalecana polska wersja językowa);
 • Procesor: każdy współczesny;
 • Dysk twardy: co najmniej 4 GB wolnej przestrzeni dyskowej;
 • Pamięć operacyjna: co najmniej 512 MB;
 • Napęd optyczny DVD (opcjonalny);
 • Grafika w rozdzielczości min. 1024×768;
 • Karta dźwiękowa (zalecane podłączone głośniki lub słuchawki).

Uaktualnienie AfaSystemu (nowy mechanizm) – kliknij tutaj: Uaktualnienie.
Uaktualnienie AfaSystemu do najnowszej wersji. Zawiera aktualną wersję programu głównego i modułów terapeutycznych. Przeznaczone do wszystkich wersji programu.

FILM
Na zamówienie przesyłamy prezentację programu w postaci 8 minutowego filmu szkoleniowo – reklamowego. Firma Harpo wyraża zgodę na nieodpłatne prezentowanie filmu na zebraniach klinicznych, warsztatach, szkoleniach pod warunkiem nie dokonywania zmian i cięć.
Próbka filmu dostępna jest poniżej:

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania. Zapraszamy do kontaktu z firmą.

Kontakt:

afasystem@harpo.com.pl

Czasowniki – aktualizacja nazw (czytanie):

Interpretacja znaczenia komunikatów (rozumienie treści językowych o różnym stopniu złożoności):

Rzeczowniki w zdaniach – opracowywanie rzeczowników w kontekście:

Związki frazeologiczne – opracowywanie rzeczowników w oparciu o związki frazeologiczne:

 

Wersja demonstracyjna AfaSystemu – kliknij tutaj: Demo.