SHX Mata interaktywna

1.549,00

Interaktywna mata SHX to specjalna mata, która pozwala na aktywowanie akcji zaprogramowanych w oprogramowaniu BJ Control SHX. Wyposażona jest w sześć przycisków, które odpowiadają sześciu komórkom w oprogramowaniu BJ Control SHX. Można zmienić kolor pomieszczenia, aktywować kolumnę z bąbelkami poprzez wciśnięcie dowolnego przycisku na macie. Przyciski maty zaprojektowane są do aktywacji stopami, lecz można je również aktywować dowolną częścią ciała.

  • Pozwala na zmianę bodźców polisensorycznego otoczenia Sali doświadczania świata.
  • Można ją wykorzystać podczas fizjoterapii zachęcając dziecko do wykonania ruchu stopą lub inną częścią ciała w celu zmiany lub aktywowania elementów wyposażenia Sali doświadczania świata.
  • Gwarantuje doskonałą zabawę podczas eksperymentowania z kolorem, dźwiękiem lub obrazem.
  • Można jej używać w domu, w Sali doświadczania świata lub w szkole.

  • podłączana przez złącze USB,
  • działa z oprogramowaniem BJ Control SHX.


Jednostki sterujące

Poznawanie odbywa się poprzez zmysły, dzięki nim do układu nerwowego dostarczane są informację, które stymulują pamięć, koncentrację, uwagę, a przede wszystkim wpływają na chęć podejmowania aktywności. W przeciwieństwie do wielu sytuacji życia codziennego, które narzucają konieczność dostosowywanie się, w Sali Doświadczania Świata stworzone jest takie otoczenie, które jest dostosowane do potrzeb użytkownika. Sala Doświadczania Świata to bowiem specjalnie wyodrębniona bezpieczna przestrzeń wyposażona w narzędzia stymulujące zmysł wzroku, słuchu, dotyku, równowagi, węchu. Poszczególnymi elementami stymulacji wielozmysłowej stanowiącymi wyposażenie Sali Doświadczania Świata można indywidualnie sterować oraz je dostosowywać do potrzeb dzięki czemu staje się ona przestrzenią w pełni dostępną zarówno na poziomie fizycznym jak i poznawczym. Sala Doświadczania Świata pozwala tym samym na realizację celów edukacyjnych, terapeutycznych oraz może stanowić doskonałą przestrzeń rekreacyjno-relaksacyjną. Jest to więc idealne miejsce dla osób z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, z zaburzeniami widzenia, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dla dzieci z problemami w uczeniu się, z nadpobudliwością psychoruchową, dla osób z potrzebą AAC. Poza tym oddziaływanie otoczenia Sal Doświadczania Świata sprzyja nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale także dzieciom w normie intelektualnej i osobom starszym. System wyposażenia Sali Doświadczania Świata jaki proponujemy to system BJ SHX, który umożliwia integrację wszystkich multimedialnych elementów stanowiących wyposażenie Sali Doświadczania Świata takich jak np. obraz, oświetlenie, dźwięk, wibracje, kolumny świetlne, kurtyny światłowodów. Doznania w Sali Doświadczania Świata z systemem SHX pozwalają na wzbogacenie doświadczeń, tworzenie aktywności i scenariuszy indywidualnie dostosowanych do preferencji i możliwości użytkownika. Można poczuć, dotknąć, eksperymentować, doświadczyć, zrozumieć, bawić się podejmować interakcje, uczyć się i komunikować. Pełen katalog produktów z tej kategorii można znaleźć tutaj: Katalog Sale Doświadczenia Świata Artykuł na ten temat: Sala Doświadczania Świata wyposażona w system SHX w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)