Button 6

1.993,00

Button 6 to pilot z sześcioma przyciskami pozwalający na proste sterowanie otoczeniem. Rozmiar przycisków, możliwość umieszczenia symboli, a także podłączenia przycisków zewnętrznych powoduje, że z urządzenia mogą korzystać osoby o różnym stopniu niepełnosprawności ruchowej czy intelektualnej. Pilot Button 6 przeznaczony jest szczególnie dla użytkowników początkujących, osób potrzebujących prostych interfejsów, a także dla użytkowników Sal doświadczania świata. Button 6 pozwala na sterowanie urządzeniami działającymi na podczerwień takimi jak np. telewizor, klimatyzacja, ogrzewanie, oświetlenie, a także elementami wyposażenia Sali doświadczania świata, takimi jak np. oświetlenie, dźwięk, wibracje, obraz i wiele więcej.

 • Pełne sterowanie otoczeniem i urządzeniami działającymi na podczerwień po zaprogramowaniu i wciśnięciu jednego z sześciu przycisków lub przycisków zewnętrznych.
 • Zaprojektowany szczególnie dla początkujących użytkowników może być wykorzystany w ćwiczeniach przyczynowo-skutkowych, a następnie w ćwiczeniach dokonywania wyboru.
 • Możliwość zaprogramowania do 10 funkcji.
 • Kompatybilny z systemem SHX – pozwala na sterowanie akcjami zaprogramowanymi w oprogramowaniu SHX, sześć komórek danej sceny odpowiada sześciu przyciskom na pilocie.
 • możliwość podłączenia do sześciu przycisków indywidualnie dostosowanych do potrzeb użytkownika.
 • 6 przycisków,
 • 6 wejść do podłączenia dodatkowych przycisków,
 • możliwość zaprogramowania do dwóch funkcji do każdego przycisku,
 • urządzenie bezprzewodowe, działa na podczerwień,
 • działa na baterię ładowana przez USB,
 • przezroczyste osłonki na przyciski,
 • wymiary –  290 x 220 x 160 mm.


Jednostki sterujące

Poznawanie odbywa się poprzez zmysły, dzięki nim do układu nerwowego dostarczane są informację, które stymulują pamięć, koncentrację, uwagę, a przede wszystkim wpływają na chęć podejmowania aktywności. W przeciwieństwie do wielu sytuacji życia codziennego, które narzucają konieczność dostosowywanie się, w Sali Doświadczania Świata stworzone jest takie otoczenie, które jest dostosowane do potrzeb użytkownika. Sala Doświadczania Świata to bowiem specjalnie wyodrębniona bezpieczna przestrzeń wyposażona w narzędzia stymulujące zmysł wzroku, słuchu, dotyku, równowagi, węchu. Poszczególnymi elementami stymulacji wielozmysłowej stanowiącymi wyposażenie Sali Doświadczania Świata można indywidualnie sterować oraz je dostosowywać do potrzeb dzięki czemu staje się ona przestrzenią w pełni dostępną zarówno na poziomie fizycznym jak i poznawczym. Sala Doświadczania Świata pozwala tym samym na realizację celów edukacyjnych, terapeutycznych oraz może stanowić doskonałą przestrzeń rekreacyjno-relaksacyjną. Jest to więc idealne miejsce dla osób z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, z zaburzeniami widzenia, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, dla dzieci z problemami w uczeniu się, z nadpobudliwością psychoruchową, dla osób z potrzebą AAC. Poza tym oddziaływanie otoczenia Sal Doświadczania Świata sprzyja nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale także dzieciom w normie intelektualnej i osobom starszym. System wyposażenia Sali Doświadczania Świata jaki proponujemy to system BJ SHX, który umożliwia integrację wszystkich multimedialnych elementów stanowiących wyposażenie Sali Doświadczania Świata takich jak np. obraz, oświetlenie, dźwięk, wibracje, kolumny świetlne, kurtyny światłowodów. Doznania w Sali Doświadczania Świata z systemem SHX pozwalają na wzbogacenie doświadczeń, tworzenie aktywności i scenariuszy indywidualnie dostosowanych do preferencji i możliwości użytkownika. Można poczuć, dotknąć, eksperymentować, doświadczyć, zrozumieć, bawić się podejmować interakcje, uczyć się i komunikować. Pełen katalog produktów z tej kategorii można znaleźć tutaj: Katalog Sale Doświadczenia Świata Artykuł na ten temat: Sala Doświadczania Świata wyposażona w system SHX w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)