» » » SimplyWorks® for iPad

SimplyWorks® for iPad

1.149,00

Innowacyjny SimplyWorks® for iPad zapewnia pełny, bezprzewodowy dostęp do iPadów i iPadów Mini w połączeniu z przekaźnikami SimplyWork®.
SimplyWorks® for iPad jest wyjątkowym interfejsem zapewniającym dostęp do iPadów i iPadów Mini za pomocą przycisków, joysticków i klawiatur SimplyWork®.
SimplyWorks® for iPad

Do urządzenia SimplyWorks® for iPad można podłączyć do 6 przekaźników SimplyWork®.

Cechy urządzenia:

  • 100% bezprzewodowe połączenie z iPad® i iPad® Mini.
  • Skanowanie do przodu i do tyłu.
  • Pełny dostęp do klawiatury ekranowej i jej obsługa za pomocą skanowania.
  • Zintegrowany przycisk do ukrywania lub wyciągania klawiatury ekranowej.
  • Tryb iBooks® z możliwością odwracania stron.
  • Obsługa z odległości do 20 metrów.
  • Wymiary (90mm x 64mm x 18mm).


Przyciski i interfejsy

Specjalistyczne przyciski są urządzeniami, które podłączone do komputera przejmują funkcje kliknięcia myszką, lub dowolnego klawisza. Dzięki nim osoby z niepełnosprawnością ruchową lub intelektualną, a także dzieci mogą obsługiwać oprogramowanie edukacyjne, wspomagające komunikację, przełączać slajdy, włączać muzykę, filmy i wiele więcej. Ponadto przyciski takie mogą służyć również do włączania i wyłączania zabawek oraz urządzeń elektrycznych (np. miksera, lampki, wiatraka), zapewniając poczucie sprawstwa i gwarantując niezależność. Specjalistyczne przyciski dostępne są w różnych kolorach i kształtach, wymiarach, mogą być przewodowe lub bezprzewodowe, można je aktywować na wiele sposobów, poprzez uderzenie dłonią, stopą, łokciem, delikatne dotknięcie lub zbliżenie np. jednego palca, wygięcie, zaciśnięcie dłoni. Dzięki takiej różnorodności każda osoba z niepełnosprawnością może wybrać odpowiedni dla siebie przycisk, dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb. Do podłączenia przycisków do komputera oraz przypisania im funkcji dowolnego klawisza klawiatury niezbędny jest interfejs.