mTalent Zajęcia Logopedyczne I

1.950,00

Seria programów multimedialnych dla dzieci z wadami wymowy i innymi zaburzeniami sprawności językowej. Program mTalent Zajęcia logopedyczne I składa się z ponad 2000 ćwiczeń interaktywnych oraz ponad 400 kart pracy do wydruku.
Program Zajęcia Logopedyczne I polecany jest szczególnie dla logopedów i pedagogów zajmujących się wspomaganiem rozwoju oraz podnoszeniem sprawności językowej dziecka. Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. mTalent Zajęcia logopedyczne I z serii mTalent można wykorzystywać zarówno w placówkach szkolnych, jak i gabinetach logopedycznych oraz terapeutycznych. Idealnie nadaje się do wykorzystania na zajęciach logopedycznych, rewalidacyjnych i innych mających na celu kształtowanie umiejętności językowych, a także niwelowanie trudności z tym związanych.
Praca z programami z serii mTalent możliwa jest zarówno offline (bez dostępu do internetu), jak i online w każdym miejscu (szkoła, przedszkole, gabinet, dom) oraz czasie (z dostępem do Internetu).

Program mTalent Zajęcia logopedyczne I zawiera:

 • Ponad 25 tytułów obejmujących materiał z różnych zakresów terapii logopedycznej.
 • Blisko 2000 ćwiczeń interaktywnych (ćwiczenia typu: odsłuchiwanie i nagrywanie własnej wersji materiału językowego, łączenie elementów, kategoryzowanie, zaznaczanie różnic, memo, gry pamięciowe, sekwencje, łączenie punktów, interaktywne puzzle, sudoku obrazkowe, ćwiczenia do pracy z grupą dzieci (np. interaktywne gry planszowe z pionkami, gry za tablice interaktywne), a także ćwiczenia oparte na tekście, takie jak: uzupełnianie luk w zabawnych rymowankach logopedycznych, układanie tekstu według kolejności, uzupełnianie ilustracji do treści, zadania kreatywne (np. narysuj) i inne.
 • Kartotekę (baza danych dla logopedy), która pozwala prowadzić zapiski dotyczące zajęć z uczniami i monitorować ich postępy.
 • Wyposażenie ułatwiające korzystanie z programu: mikrofon, słuchawki, głośniki.
 • Drukowane elementy wyposażenia: pięknie ilustrowana książka z wyliczankami logopedycznymi, instrukcja użytkowania, dokument licencyjny, gwarancja, książka ze szkoleniem z zakresu tworzenia autorskich materiałów interaktywnych oraz Logopedycznik – publikacja, w której znajdują się: materiał wyrazowy do każdej głoski, notatnik logopedy, scenariusze tematycznych zajęć logopedycznych, a także poradnik metodyczny.

W programie mTalent Zajęcia logopedyczne I znajduje się materiał z następujących obszarów:

 • Głoska SZ
 • Głoska Ż
 • Głoska CZ
 • Głoska DŻ
 • Głoska S
 • Głoska Z
 • Głoska C
 • Głoska DZ
 • Głoska Ś
 • Głoska Ź
 • Głoska DŹ
 • Głoska Ć
 • Głoska L
 • Głoska R
 • Różnicowanie S – Z
 • Różnicowanie C – DZ
 • Różnicowanie głosek szeregu syczącego (S, Z, C, DZ)
 • Różnicowanie SZ – Ż
 • Różnicowanie CZ – DŻ
 • Różnicowanie Z –Ż
 • Różnicowanie S –SZ
 • Różnicowanie L – J
 • Różnicowanie R – L
 • Różnicowanie głosek trzech szeregów
 • Tematyczne (np. grupowe) zajęcia logopedyczne – profilaktyka logopedyczna
 • Moduł wspomagający diagnozę i ewidencję zajęć: Kartoteka + Dodatek wspomagający diagnozę logopedyczną (badanie mowy)
 • Oprogramowanie działa poprawnie na większości urządzeń typu: tablet, smartfon, komputer stacjonarny, laptop oraz tablicach interaktywnych (Firefox) i na monitorach dotykowych, na systemach Windows, Android oraz iOS.
 • Do poprawnego działania zasobów edukacyjnych konieczne jest korzystanie z poniższych przeglądarek i systemów operacyjnych.

– Chrome – od wersji 17, oraz wyższe wersje
– Firefox – od wersji 4.0, oraz wyższe wersje
– Safari od wersji 5.0 wzwyż
– iOS Safari od wersji 7 oraz wyższe wersje

 • Systemy operacyjne:

– Windows – wersje 7,8,8.1,10 i wyższe (Chrome i Firefox)
– Apple Mac OSx – od wersji 10.08 i wyższe (Safari)
– iOS – od wersji 7.1.2 (Safari)
– Android 5.0.2; 7.1.1; 8.0 (Chrome i Edge)
– Linux (Chrome i Firefox)

 • Licencja bezterminowa, 1 stanowisko online (wymagany dostęp do Internetu) + 2 stanowiska offline (praca bez dostępu do Internetu
 • Ważne: Licencja produktu jest jednostanowiskowa, co upoważnia do pracy on-line jednego zalogowanego użytkownika na dowolnym urządzeniu oraz do pobrania programu off-line na maksymalnie 2 urządzenia należące do Licencjobiorcy.


Oprogramowanie wspomagające terapię logopedyczną

Multimedialne programy wspomagające terapię logopedyczną przeznaczone są do wspierania terapii najczęściej występujących zaburzeń mowy u dzieci z niedosłuchem lub spowodowanych innymi deficytami, niepełnosprawnością intelektualną, porażeniem mózgowym, autyzmem, mutyzmem, Zespołem Downa i innymi deficytami. Programy dzięki bogatej kolorystyce, ciekawym animacjom i dźwiękom i różnorodnym wzmocnieniom pozytywnym są fascynujące dla dzieci umożliwiając rozpoczęcie pracy logopedycznej z dziećmi w najmłodszych grupach wiekowych. Ponadto ciekawa fabuła pozwala uatrakcyjnić terapię oraz motywować je do działania. Natomiast praca z programem staje się dla małych pacjentów doskonałą zabawą i przygodą. Programy wspomagające terapię logopedyczną rozwijają percepcję słuchową, prawidłową intonację i modulację głosu, uczą rozróżniania i nazywania dźwięków, prawidłowej artykulacji i rozróżniania głosek, pozwalają na opanowanie poszczególnych pojęć językowych, korzystnie wpływają na rozwój funkcji językowych. Z kolei dla specjalistów jest to skuteczna pomoc w codziennej pracy, doskonałe narzędzie pozwalające na tworzenie profesjonalnej diagnozy i planowania indywidualnej terapii logopedycznej poprzez zabawę. Niektóre programy mogą być z powodzeniem wykorzystane przez rodziców do pracy z dzieckiem w warunkach domowych.