Logowirówki logopedyczne

100,00

Logowirówki logopedyczne można wykorzystać w szeroko rozumianej profilaktyce logopedycznej, jak również podczas korygowania wad wymowy, automatyzacji skorygowanych głosek i terapii złożonych zaburzeń mowy, do rozwijania percepcji słuchowej, ćwiczeń artykulacyjnych, a także w przypadku występujących trudności w opanowaniu czytania i pisania.
Płyta zawiera:
1. Logowirówki logopedyczne – zbiór sześciu udźwiękowionych logowirówek do rozwijania percepcji słuchowej i utrwalania poprawnej wymowy
2. Puzzle sylabowe – 40 puzzli obrazkowo-sylabowych – składanie obrazków i czytanie wyrazów sylabami
3. Zagadki słuchowe – 49 zabaw słuchowych – dopasowywanie usłyszanych dźwięków mowy (głoski, logotomu, sylaby) do odpowiednich znaków literowych

Zabawy słuchowe

4. Sylaby – 35 układanek sylabowych podpisywanie obrazków sylabami

Sylaby

5. Uzupełnianki literowe – ponad 100 uzupełnianek – podpisywanie obrazków

Uzupełnianki

6. Drukowanie – artykulacyjne karty ćwiczeń do wydruku
Program szczególnie zalecany w pracy z dziećmi, które mają trudności w nabywaniu umiejętności w zakresie rozwoju mowy, czytania i pisania. Można go wykorzystać w pracy z dziećmi z autyzmem, afazją, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym z osobami dorosłymi (np. z afazją, dyzartrią).

Program działa pod systemem: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 i Windows 10.
logowirowki-logopedyczne-3

logowirowki-logopedyczne-2

logowirowki-logopedyczne-1


Oprogramowanie wspomagające terapię logopedyczną

Multimedialne programy wspomagające terapię logopedyczną przeznaczone są do wspierania terapii najczęściej występujących zaburzeń mowy u dzieci z niedosłuchem lub spowodowanych innymi deficytami, niepełnosprawnością intelektualną, porażeniem mózgowym, autyzmem, mutyzmem, Zespołem Downa i innymi deficytami. Programy dzięki bogatej kolorystyce, ciekawym animacjom i dźwiękom i różnorodnym wzmocnieniom pozytywnym są fascynujące dla dzieci umożliwiając rozpoczęcie pracy logopedycznej z dziećmi w najmłodszych grupach wiekowych. Ponadto ciekawa fabuła pozwala uatrakcyjnić terapię oraz motywować je do działania. Natomiast praca z programem staje się dla małych pacjentów doskonałą zabawą i przygodą. Programy wspomagające terapię logopedyczną rozwijają percepcję słuchową, prawidłową intonację i modulację głosu, uczą rozróżniania i nazywania dźwięków, prawidłowej artykulacji i rozróżniania głosek, pozwalają na opanowanie poszczególnych pojęć językowych, korzystnie wpływają na rozwój funkcji językowych. Z kolei dla specjalistów jest to skuteczna pomoc w codziennej pracy, doskonałe narzędzie pozwalające na tworzenie profesjonalnej diagnozy i planowania indywidualnej terapii logopedycznej poprzez zabawę. Niektóre programy mogą być z powodzeniem wykorzystane przez rodziców do pracy z dzieckiem w warunkach domowych.