Tobii Dynavox Gaze Viewer

3.999,00

Tobii Dynavox Gaze Viewer to oprogramowanie przeznaczone dla terapeutów, nauczycieli, rodziców, psychologów oraz wszystkich osób, które chcą lepiej poznać możliwości użytkownika. Dzięki oprogramowaniu Gaze Viewer oraz urządzeniom sterowania komputerem za pomocą wzroku można  uzyskać wgląd w obszary ekranu jakimi interesuje się Użytkownik dotyczące dowolnej aplikacji, zdjęcia, filmu, gry itp. Zebrane dane można zapisać w postaci filmu, obrazu lub map ilustrujących obszary ekranu na jakie patrzył Użytkownik. Takie informacje mogą posłużyć do oceny indywidualnych zainteresowań oraz możliwości poznawczych użytkownika. A także do przygotowywania raportów dotyczących postępów w zakresie sterowania wzrokiem, czytania ze zrozumieniem, nabywania umiejętności szkolnych i wiele więcej. Poza tym oprogramowanie Gaze Viewer może być pomocne w wielu aspektach np. podczas testów rozumienia, oceny umiejętności czytania u dzieci niemówiących, oceny opóźnień przetwarzania informacji oraz procesów poznawczych, badania umiejętności dziecka w sprzyjających warunkach na dogodnym dla dziecka materiale (filmie, zdjęciu, grze), oceny funkcji poznawczych u osób dorosłych z deficytami, sprawdzenia możliwości korzystania z urządzeń śledzących ruch gałki ocznej oraz oprogramowania AAC

Wersja demo do pobrania tutaj:

  • Ocena poszczególnych umiejętności – dzięki oprogramowaniu można sobie odpowiedzieć na proste pytania takie jak: Czy użytkownik widzi i patrzy na ekran?, Czy potrafi wybrać przycisk?, Czy potrafi rozpoznać poszczególne elementy? Ocena może odbywać się na przyjaznych dla dziecka aplikacjach, np. podczas oglądania film terapeuta może sprawdzić czym szczególnie dane dziecko jest zainteresowane.
  • Gaze Viewer pozwala sprawdzić co dokładnie widział Użytkownik a tym samym lepiej go zrozumieć. Można sprawdzić na co patrzył Użytkownik, w jakiej kolejności oraz na jakim elemencie dłużej skupił uwagę.
  • Możliwość zapisania wyników śledzenia wzrokiem w postaci filmów, zdjęć, map może stanowić niepodważalny dowód aktualnych umiejętności użytkownika, a także oceny jego postępów.
  • Oprogramowanie jest bardzo proste w obsłudze.
  • Windows 7/8/10
  • konieczny eyetracker np. PCEye


Oprogramowanie wspomagające naukę sterowania wzrokiem

Urządzenia pozwalające na obsługę komputera za pomocą wzroku stanowią czasami jedyną i niezawodną alternatywę obsługi komputera dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Mózgowe porażenie dziecięce, udar, zanik mięśni, uszkodzenia rdzenia, Zespół Retta to tylko niektóre z zaburzeń uniemożliwiające obsługę tradycyjnej myszki i klawiatury. Dzięki sterowaniu wzrokiem osoby z takimi niepełnosprawnościami mogą w pełni realizować wszystkie funkcje myszki czyli obsługiwać komputer zyskując w ten sposób większą niezależność. Jednak sterowania komputerem za pomocą wzroku trzeba się nauczyć. Do tego celu przeznaczone jest specjalne oprogramowanie o bogatej grafice, które w zabawny i interesujący sposób wspomaga doskonalenie kolejnych umiejętności sterowania myszką za pomocą wzroku: od przesuwania kursora, pojedynczych, podwójnych kliknięć, po przeciąganie obiektów i realizację wszystkich funkcji myszki. Oprogramowanie wspomagające naukę sterowania wzrokiem rozwija więc umiejętności podstawowe takie jak: patrzenie na ekran, śledzenie, rozumienie zasady sterowania wzrokiem czyli od działania przyczynowo-skutkowego, eksperymentowania, wczesnej eksploracji, dokonywanie prostych wyborów po pełną obsługę komputera. Opanowanie umiejętności sterowania komputerem za pomocą wzroku zapewnia osobie z niepełnosprawnością ruchową większą niezależność, pozwalając na uczestnictwo w życiu społecznym: zabawę, naukę, pracę i co najważniejsze komunikację. Ponadto oprogramowanie do nauki sterowania wzrokiem zawiera również narzędzie analizy pozwalające na zapisanie w postaci nagrań, wykresów wyników sterowania. Takie narzędzie umożliwia ocenę i analizę procesu nabywania kolejnych umiejętności sterowania wzrokiem przez użytkownika, stanowiąc doskonałe uzupełnienie i wsparcie pracy nauczyciela czy terapeuty.