Eduterapeutica Dyskalkulia

1.490,00

Eduterapeutica Dyskalkulia to multimedialny program diagnostyczno-terapeutyczny do pracy z uczniami klas 0–3, wykazującymi specyficzne trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Program umożliwia przeprowadzenie oceny gotowości szkolnej oraz diagnozy ryzyka dyskalkulii. Bogata baza ćwiczeń oraz kart pracy zapewnia nauczycielom i specjalistom materiał do efektywnej i atrakcyjnej terapii ucznia.

Dzięki aplikacji nauczyciel lub terapeuta może przeprowadzać diagnozy, które określą poziom rozwoju dziecka w zakresie umiejętności matematycznych: myślenia przedoperacyjnego i operacyjnego, percepcji, samokontroli i koncentracji, pamięci operacyjno-proceduralnej, myślenia przyczynowo-skutkowego oraz orientacji w czasie i przestrzeni.

Przygotowane ćwiczenia pozwolą na opanowanie umiejętności syntezy i analizy wzrokowej, myślenia przyczynowo-skutkowego, orientacji w przestrzeni, spostrzegawczości i koncentracji uwagi, pojmowania kształtów cyfr oraz znaków matematycznych, myślenia operacyjnego, w tym: porównywania, segregowania, dodawania, odejmowania i działań odwrotnych, pamięci.

Program zawiera:

 • 10 interaktywnych ćwiczeń diagnostycznych
 • 127 terapeutycznych ćwiczeń interaktywnych
 • 22 ćwiczenia filmowe
 • 11 interaktywnych gier i zabaw
 • 163 karty pracy

Opakowanie programu Eduterapeutica Dyskalkulia zawiera:

 • płytę DVD-ROM z programem
 • poradnik metodyczny z instrukcją instalacji i obsługi
 • wydrukowany komplet kart pracy – aż 157 kart!
 • komplet kolorowych naklejek
 • 20 kart z tabliczką mnożenia
 • zestaw nowych, autorskich pomocy tradycyjnych – Karty matematyczne oraz Domino

Wymagania sprzętowe: system operacyjny Windows XP (32-bitowy) lub Vista/7/8 (32- i 64-bitowy), Windows 10.

Minimalne wymagania sprzętowe dla wersji jednostanowiskowej (niezależnie od instalowanego modułu):

 • 1GB pamięci RAM
 • miejsce na dysku twardym (HDD) do 2,6 GB (w zależności od instalowanych modułów)
 • rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż 1024px x 768px
 • karta dźwiękowa
 • napęd DVD – niezbędny tylko w czasie instalacji


Oprogramowanie dla osób z trudnościami w uczeniu się

Grupa programów przeznaczonych do terapii oraz wspomagania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynikających między innymi z dysharmonii rozwojowej, obniżonej sprawności intelektualnej, nadpobudliwości psychoruchowej, deficytów funkcjonowania zmysłów, zaburzeń motorycznych, obniżonej sprawności manualnej a także dorosłych z deficytami procesów poznawczych powstałych na skutek działania różnorodnych czynników. Poszczególne programy wspomagają terapię funkcji takich jak: uwaga, percepcja, pamięć, myślenie, język, spostrzeganie oraz stanowią pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych między innymi dysleksji, dyskalkulii, deficytów uwagi, umiejętności koncentracji, pamięci. Ponadto ćwiczenia multimedialne wzmacniają umiejętności komunikacyjne oraz kompetencje społeczne. Oprogramowanie pozwala na prowadzenie atrakcyjnej terapii funkcji poznawczych w postaci ciekawych i motywujących zadań multimedialnych. Terapeuta skorzystać może z gotowych pakietów przeznaczonych do terapii poszczególnych obszarów funkcjonowania poznawczego. Natomiast użytkownik wykonując zadania dostosowane do indywidualnych możliwości może podzielić się swoimi umiejętnościami, a także wiedzą, co wpływa korzystnie na wzmocnienie poczucia własnej wartości.