ProxTalker

16.999,00

Komunikator ProxTalker jest urządzeniem dedykowanym użytkownikom komunikacji alternatywnej (AAC), który różni się od komunikatorów o sprecyzowanym i stałym miejscu nagrania komunikatu. ProxTalker zawiera zestaw 100 etykiet do których przypisujemy komunikaty (nagrywając je i zmieniając w dowolnym momencie, ). Użytkownik wybiera etykietę i przykłada ją do jednego z pięciu pól komunikatora – komunikat zostaje odtworzony. Dzięki temu użytkownik jest mniej zależny od innych i ma większą swobodę w wyborze komunikatów, może je również ustawiać w wybranej kolejności, tworzyć zdania i odtwarzać je.

Komunikaty przypisane są do etykiet, które przyczepia się do specjalnych stron tworzących rodzaj książki komunikacyjnej czy słownika, z którego użytkownik wybiera potrzebną etykietę i umieszcza na polu.

Komunikator ProxTalker szczególnie sprawdza się w pracy z osobami autystycznymi.

Właściwości urządzenia:

  • możliwość nagrania ponad 10 000 słów
  • 100 etykiet w zestawie
  • kompatybilny z każdym PECS (picture-exchange system – systemem komunikacji opartym na wymianie symboli)
  • wodoodporny
  • regulacja głośności

 

 

 

Kategoria:


Komunikatory

Komunikowanie się jest podstawowym elementem funkcjonowania społecznego, każda forma współpracy opiera się na komunikacji. W społeczeństwie jest wiele osób wykluczonych z procesu komunikowania się z powodu wielorakich ograniczeń, bardzo ważne jest włączenie tych osób w życie szerszych grup społecznych. Nieocenioną pomocą mogą być komunikatory. Są to urządzenia niezależne od komputera, które mają za zadanie wspomóc komunikację, nagrywa się na nie wiadomości (słowa, zdania), które można następnie odtworzyć poprzez naciśnięcie przycisku. Każdy komunikat może być odtwarzany dowolną ilość razy. Komunikatory mogą zawierać od jednej po kilkaset wiadomości. Dzięki tym urządzeniom osoby niemówiące lub mające problemy z mową mogą przekazać istotne informacje np. o sobie o ważnych wydarzeniach, wyrażać swoje potrzeby, pragnienia, emocje, myśli, uczestniczyć w dyskusji: akceptować lub negować, a także proponować własne rozwiązania. Ponadto komunikatory pozwalają na weryfikację wiedzy, dzięki nim uczniowie mogą odpowiadać na lekcjach, zwiększają autonomię: dziecko może brać udział w rozmowach z rówieśnikami na przerwach, w domu opowiedzieć o tym co wydarzyło się w szkole. Korzystanie z komunikatora czy oprogramowania wspomagającego komunikację może stanowić wyzwanie dla początkującego użytkownika. Z pomocą przychodzi neurologopeda Daisy Clay, która opracowała zasady wspierania użytkowników AAC (komunikacji alternatywnej i wspomagającej) pomagające w rozwijaniu ich kompetencji komunikacyjnej. "Simple AAC" to zestaw takich zasad, gdzie każda litera wyrazu SIMPLE reprezentuje określoną strategię pomocy użytkownikowi.