ProxPAD

8.099,00

Komunikator ProxPAD umożliwia odtworzenie komunikatu poprzez przeciągnięcie etykietki po polu komunikatora.

ProxPAD umożliwia przypisanie komunikatów do etykiet z symbolami, wyrazami czy małymi obiektami. Użytkownik chcąc odtworzyć komunikat przeciąga etykietę po niebieskim polu. Na szczególną uwagę zasługuje świetna jakość odtwarzanego komunikatu i wysoki poziom głośności.

Cechy komunikatora ProxPAD:

  • duże pole aktywujące komunikat
  • łatwe do utworzenia i zmiany etykiety
  • możliwość wykorzystania komunikatora w klasie, wśród grupy dzieci, jak i indywidualnie
  • wspiera osoby z zaburzenia ze spektrum autyzmu, osoby z niepełnosprawnością kończyn górnych oraz z zaburzeniami percepcji wzrokowej

 

Kategoria:


Komunikatory

Komunikowanie się jest podstawowym elementem funkcjonowania społecznego, każda forma współpracy opiera się na komunikacji. W społeczeństwie jest wiele osób wykluczonych z procesu komunikowania się z powodu wielorakich ograniczeń, bardzo ważne jest włączenie tych osób w życie szerszych grup społecznych. Nieocenioną pomocą mogą być komunikatory. Są to urządzenia niezależne od komputera, które mają za zadanie wspomóc komunikację, nagrywa się na nie wiadomości (słowa, zdania), które można następnie odtworzyć poprzez naciśnięcie przycisku. Każdy komunikat może być odtwarzany dowolną ilość razy. Komunikatory mogą zawierać od jednej po kilkaset wiadomości. Dzięki tym urządzeniom osoby niemówiące lub mające problemy z mową mogą przekazać istotne informacje np. o sobie o ważnych wydarzeniach, wyrażać swoje potrzeby, pragnienia, emocje, myśli, uczestniczyć w dyskusji: akceptować lub negować, a także proponować własne rozwiązania. Ponadto komunikatory pozwalają na weryfikację wiedzy, dzięki nim uczniowie mogą odpowiadać na lekcjach, zwiększają autonomię: dziecko może brać udział w rozmowach z rówieśnikami na przerwach, w domu opowiedzieć o tym co wydarzyło się w szkole. Korzystanie z komunikatora czy oprogramowania wspomagającego komunikację może stanowić wyzwanie dla początkującego użytkownika. Z pomocą przychodzi neurologopeda Daisy Clay, która opracowała zasady wspierania użytkowników AAC (komunikacji alternatywnej i wspomagającej) pomagające w rozwijaniu ich kompetencji komunikacyjnej. "Simple AAC" to zestaw takich zasad, gdzie każda litera wyrazu SIMPLE reprezentuje określoną strategię pomocy użytkownikowi.