Dolphin Publisher

Dolphin Publisher jest profesjonalnym narzędziem do tworzenia cyfrowej książki mówionej w formacie DAISY. Jest idealnym rozwiązaniem dla wydawnictw przygotowujących książki i dla edukacji.

Funkcje:

  • pozwala stworzyć książkę w formacie DAISY zaledwie w kilka minut
  • tworzy mówiące książki z pełną synchronizacją tekstu i dźwięku
  • korzysta z nagrań, mowy syntetycznej oraz pozwala nagrywać dźwięk na potrzeby stworzenia książki
  • importuje dokumenty HTML, kopiuje i wkleja dokumenty programu Word oraz pozwala wpisywać tekst bezpośrednio w programie
  • zawiera wbudowane narzędzie do edycji HTML do wprowadzania w nich poprawek wewnątrz programu
  • zawiera narzędzie dla wydawców zabezpieczające przed nieautoryzowanym kopiowaniem i odtwarzaniem tworzonych książek
  • współpracuje z systemami: MS Windows 2000, XP, Vista Business i Ultimate, 7 (32 i 64 bit.)

Specjana cena edukacyjna dla instytucji oświatowych – prosimy o telefon.

Kategoria:


Książka mówiona

Z oczywistych względów czytanie książek przez osoby niewidome i słabowidzące jest utrudnione. Dlatego powstały specjalne produkty ułatwiające tę czynność. Są to urządzenia, umożliwiające odtwarzanie książek, przyjazne osobom z różnorodnymi dysfunkcjami: niewidomym, ale także dyslektykom, czy osobom o ograniczonych możliwościach motorycznych. Taki odtwarzacz może towarzyszyć osobie z niepełnosprawnością nie tylko w domu, ale także w szkole czy podczas wakacji. W bibliotekach dostępne są książki cyfrowe w takich formatach, które będą wygodne dla osób z niepełnosprawnościami.. Ponadto dostępne jest oprogramowanie umożliwiające tworzenie takich publikacji czy odtwarzanie uprzednio przygotowanych plików na dowolnym komputerze.