Dysleksja

1.299,001.999,00

NOWOŚĆ!
Seria multimedialnych programów Dysleksja umożliwia przeprowadzenie profesjonalnej diagnozy i terapii pedagogicznej. Zawiera kompleksowy materiał, pozwalający na prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji.

Zastosowanie: profilaktyka, diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu.
Odbiorcy: terapeuci pedagogiczni i nauczyciele.
Beneficjenci: dzieci w wieku 6-10 lat.

W oferowanym zestawie znajdują się dwa pakiety programu Dysleksja – Pakiet I i Pakiet II, dostępne również, każdy z osobna, wśród produktów oferowanych przez Young Digital Planet.

Na Pakiet I składają się:

 • Ocena ryzyka dysleksji – moduł diagnostyczny dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji.
 • Litery – moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 6-8 lat. Produkt ten łączy w sobie ćwiczenia z wielu obszarów takich jak: koordynacja ruchowa, wzrokowo-ruchowa, słuchowo-ruchowa i wzrokowo – słuchowo – ruchowa, grafomotoryka, logiczne myślenie, spostrzegawczość, umiejętności klasyfikacji elementów.

Na Pakiet II składają się:

 • Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania – moduł diagnostyczny dla dzieci w wieku 8 lat.
 • Trening słuchania, czytania i pisania cz.1 – moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 8-10 lat.

Zalety programu:

 • Oba pakiety serii Dysleksja zawierają blisko 1000 interaktywnych ćwiczeń, 370 kart pracy do wydruku oraz 60 filmów przedstawiających ćwiczenia ruchowe.
 • Kompleksowość produktu: unikatowe połączenie materiału interaktywnego, specjalnie wyselekcjonowanych i cenionych przez terapeutów publikacji książkowych oraz autorskich pomocy dydaktycznych.
 • Opieka merytoryczna (w tym wkład autorski) najbardziej rozpoznawalnych specjalistów w dziedzinie – prof. Marta Bogdanowicz.
 • Możliwość archiwizowania i drukowania przydatnej dokumentacji.
 • Produkt może być stosowany zarówno podczas zajęć indywidualnych, jak i grupowych.
 • Przynosi doskonałe efekty w pracy z dziećmi nadpobudliwymi i z obniżoną koncentracją uwagi.
 • Seria Dysleksja uznana została za wyrób medyczny. Spełnia wymagania europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych 93/42/EEC.
 • Szereg dodatków – w zależności od używanego pakietu, niektóre elementy są wspólne dla obu części, inne zaś unikatowe dla każdej z nich:
  – Dyplomy
  – Płyta – zestaw podkładów dźwiękowych do zajęć ruchowych przedstawionych w programie
  – Zestawy kolorowanek (kart pracy) z ilustracjami
  – Zestaw pocztówek ortograficznych
  – Naklejki
  – Książka „Polska od A do Z, czyli: Cudze chwalicie – swego nie znacie”
  – Płyta z programem „Śpiewanie na ekranie”
  – Płyta z programem „Gimnastyka oka czytelnika”
  – Kolorowe kółka – element ułatwiający diagnozę (lateralizacja oka)
  – Notes EduSensus na biurko
  – „Literkowa gimnastyka dla każdego smyka” – zestaw podkładów dźwiękowych do zajęć ruchowych. Pozwala na prowadzenie zajęć z dala od komputera
  – Książka „Bajkowy alfabet, czyli kram, gdzie bajek masz do woli – z literami w głównej roli”
  – Kolorowanka „Znam te litery!”
  – Trójkątne nakładki na ołówek – wymuszające poprawne trzymanie i nacisk kładziony na narzędzie pisarskie
Young_Digital_Planet

 

Wyczyść zaznaczenie


Oprogramowanie dla osób z trudnościami w uczeniu się

Grupa programów przeznaczonych do terapii oraz wspomagania rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynikających między innymi z dysharmonii rozwojowej, obniżonej sprawności intelektualnej, nadpobudliwości psychoruchowej, deficytów funkcjonowania zmysłów, zaburzeń motorycznych, obniżonej sprawności manualnej a także dorosłych z deficytami procesów poznawczych powstałych na skutek działania różnorodnych czynników. Poszczególne programy wspomagają terapię funkcji takich jak: uwaga, percepcja, pamięć, myślenie, język, spostrzeganie oraz stanowią pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych między innymi dysleksji, dyskalkulii, deficytów uwagi, umiejętności koncentracji, pamięci. Ponadto ćwiczenia multimedialne wzmacniają umiejętności komunikacyjne oraz kompetencje społeczne. Oprogramowanie pozwala na prowadzenie atrakcyjnej terapii funkcji poznawczych w postaci ciekawych i motywujących zadań multimedialnych. Terapeuta skorzystać może z gotowych pakietów przeznaczonych do terapii poszczególnych obszarów funkcjonowania poznawczego. Natomiast użytkownik wykonując zadania dostosowane do indywidualnych możliwości może podzielić się swoimi umiejętnościami, a także wiedzą, co wpływa korzystnie na wzmocnienie poczucia własnej wartości.