» » » Zaczynamy pracę nad nowym urządzeniem brajlowskim

Zaczynamy pracę nad nowym urządzeniem brajlowskim

w kategorii: Harpo | 0

Harpo intensywnie pracuje nad wdrożeniem produkcji nowego, innowacyjnego sprzętu wspomagającego życie i funkcjonowanie osób niewidomych i słabowidzących. Za nami warsztaty, na których rozpoczęliśmy prace projektowe, spodziewamy się, że nasze zaangażowanie i pomysłowość wkrótce zaowocują opracowaniem nowatorskiego urządzenia z zaawansowanymi funkcjonalnościami. W projekcie bierzemy pod uwagę opinie użytkowników oraz ich oczekiwania względem nowych rozwiązań. Więcej szczegółów niebawem.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Poddziałanie 2.3.5 „Design dla przedsiębiorców” – Dostępność Plus.