» » » III Forum Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku w Krakowie

III Forum Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku w Krakowie

w kategorii: Harpo | 0

 

28 lutego w Krakowie, odbyło się już po raz trzeci, Forum Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi: przedstawiciel Kuratorium Oświaty, przedstawiciel Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, dydaktycy, a także nauczyciele i rodzice osób z niepełnosprawnościami. Podczas Forum poruszano tematy edukacji, dydaktyki oraz rewalidacji osób z dysfunkcją wzroku. Forum dedykowane było osobom i instytucjom, które wspierają kształcenie osób z dysfunkcją wzroku, kierują dalszą drogą kształcenia, a także zawodowo zajmują się edukacją i rewalidacją osób niewidomych i słabowidzących.

Podczas konferencji zaprezentowaliśmy produkowany przez nas sprzęt specjalistyczny niezbędny nie tylko w edukacji osób z dysfunkcją wzroku, ale również ułatwiający ich codzienne funkcjonowanie, komunikację i uczestniczenie w życiu społecznym. Nie rzadko wręcz umożliwiający aktywność zawodową, samodzielność i niezależność osób niewidomych i słabowidzących. Produkty Harpo używane są przez osoby prywatne i placówki edukacyjne na całym świecie. Nasze innowacyjne rozwiązania cieszyły się wielkim zainteresowaniem edukatorów i innych uczestników forum.

Organizatorem forum była Dyrekcja Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie wraz z gronem pedagogicznym.