» » » Projekt badawczo-rozwojowy INMET

Projekt badawczo-rozwojowy INMET

w kategorii: Harpo | 0

„Innowacyjny program wspierający terapię mowy oraz terapię innych zaburzeń funkcjonowania poznawczego”

Harpo Sp. z o.o. realizuje projekt badawczo-rozwojowy o akronimie INMET, którego celem jest opracowanie i weryfikacja skuteczności nowatorskiego programu terapii logopedycznej oraz terapii poznawczej, adresowanego dzieciom, dorosłym i osobom starszym.

Zakres projektu, realizowanego w partnerstwie z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, obejmuje wytworzenie zestawu interaktywnych gier komputerowych, stanowiących innowacyjne narzędzie terapeutyczne, wspomagające rozwój procesów poznawczych, według algorytmów opracowanych w zespole IBD PAN w oparciu o najnowsze zdobycze neuropsychologii.
Planuje się, że zakończenie projektu nastąpi na początku 2016 roku.

Projekt dofinansowany
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach programu „INNOTECH”
NCBiR