» » » Aplikacja do wspomagania terapii dysfunkcji przedczołowych

Aplikacja do wspomagania terapii dysfunkcji przedczołowych

w kategorii: Harpo | 0

 

Harpo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu wraz z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Tytuł projektu: „Aplikacja do wspomagania terapii dysfunkcji przedczołowych”

Celem projektu jest opracowanie i zwalidowanie w ramach prac badawczo-rozwojowych zestawu programów terapeutycznych, opartych o mechanizmy motywacyjne, które będą stosowane jako narzędzia terapeutyczne w neurorehabilitacji chorych z dysfunkcjami wykonawczymi nabytymi w efekcie ogniskowych uszkodzeń mózgu oraz wdrożenie wyników projektu w działalności gospodarczej Harpo. Uzyskane wyniki projektu będą podstawą do rozpoczęcia wytwarzania nowego produktu, a tym samym do wdrożenia innowacji produktu na poziomie krajowym.

Planowanym efektem realizacji tego projektu będzie stworzenie komputerowego systemu wspomagania rehabilitacji pacjentów z różnymi dysfunkcjami przedczołowymi, umożliwiającego zarówno zwiększenie możliwości terapeutycznych profesjonalistów (wzbogacenie i ujednolicenie warsztatu metod leczniczych), jak również kontynuowanie rehabilitacji w domu przez pacjenta z udziałem rodziny, pod zdalną kontrolą neuropsychologa. Istotną cechą planowanego systemu jest umieszczenie zadań terapeutycznych w kontekście konkretnych sytuacji zbliżonych do problemów, z jakimi chory styka się na co dzień. Takie podejście zwiększa szansę na generalizację efektów terapii na codzienne funkcjonowanie oraz w większym stopniu motywuje do kontynuowania rehabilitacji osoby, które mają ograniczoną świadomość choroby i deficytów z nią związanych. Cechy planowanego systemu terapeutycznego, dzięki którym zagadnienie zostanie rozwiązane to:

  • Zadania modelujące prawidłowe zachowania w życiu codziennym;
  • Zadania przypominające realne sytuacje;
  • Konstruktywna informacja zwrotna – jasne, rzeczowe komunikaty, w razie porażki nakierowujące na prawidłowe rozwiązanie m.in. poprzez wykorzystanie wirtualnego asystenta;
  • Wspólny system oceny we wszystkich programach umożliwiający ocenę postępów;
  • Intuicyjna komunikacja z programem wykorzystująca ekran dotykowy – minimalizacja barier technologicznych;
  • Dostępność programu terapeutycznego dla użytkowników z innymi niepełnosprawnościami (dysfunkcja wzroku, niepełnosprawność ruchowa).

Wartość projektu: 1 728 713,24 zł

Wartość dofinansowania: 1 294 084,42 zł