» » » V Spotkanie Na Tak

V Spotkanie Na Tak

w kategorii: Harpo | 0

Z przyjemnością informujemy, że Harpo jest w komitecie organizacyjnym i głównym sponsorem konferencji V Spotkanie Na Tak, na którą zapraszamy w dniach 13-14 listopada 2015 r. w Poznaniu.
Konferencja poświęcona podmiotowości osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Podczas V spotkania konferencyjnego będziemy rozmawiać o zachowaniach trudnych osób z niepełnosprawnością intelektualną, stawiając sobie podstawowe pytanie:
dla kogo owe zachowania są trudne?
Zadajemy sobie pytania: dlaczego osoby z niepełnosprawnością intelektualną zachowują się nietypowo? Czym podyktowane jest trudne zachowanie? Czy zachowania trudne należy wygaszać? Jak polscy i zagraniczni terapeuci pracują z osobami zachowującymi się w sposób zakłócający, dziwaczny? Odpowiedzi na te pytania poszukiwać będziemy podczas V Spotkania Na Tak, na którym ugościmy specjalistów ze Stanów Zjednoczonych, Danii, Polski, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Hiszpanii.

13-14 listopada 2015 w Poznaniu podczas spotkania konferencyjnego będziemy dążyć do zrozumienia zachowań trudnych, towarzyszących im przesłań i komunikatów. Pragniemy poszukiwać wskazówek i podpowiedzi dotyczących ich rozumienia oraz sposobów radzenia sobie z nimi. Spróbujemy ustalić algorytmy rozwiązywania problemów lub nowe sposoby postępowania. trudne?
W trakcie trwania konferencji odbędzie się wystawa sprzętu i oprogramowania wiodących firm z całego świata, wspomagającego komunikację osób z niepełnosprawnościami.

Rejestracja uczestników od 10 lipca 2015 r.
Szczegóły na: http://www.natak.pl/spotkania-na-tak.html

Biuro konferencji / kontakt:
Stowarzyszenie Na Tak
ul. Płowiecka 15
60-277 Poznań
tel. 782-004-222, 61 868-84-44
e-mail: konferencja@natak.pl