» » » Szczecin – Konkurs GPS

Szczecin – Konkurs GPS

w kategorii: Harpo | 0

Fundacja Horyzont dla Niewidomych organizuje konkurs dla osób niewidomych w zakresie posługiwania się dedykowaną nawigacją GPS. Konkurs organizowany jest we współpracy z firmą Harpo. Poprzedzony będzie warsztatami z zakresu umiejętności posługiwania się urządzeniem Trekker Breeze. Do wzięcia udziału niezbędne jest posiadanie umiejętności z zakresu orientacji przestrzennej oraz posiadanie własnej białej laski. Sprzęt elektroniczny potrzebny do przeprowadzenia warsztatów oraz konkursu dostarczy współorganizator (firma Harpo).

onkurs i warsztaty odbędą się w Szczecinie
przy ul. Piłsudskiego 37 (świetlica PZN OZ).

Chętnych do wzięcia udziału w imprezie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: fundacja@horyzontszczecin.pl lub pisemnie na adres pocztowy: Fundacja Horyzont dla Niewidomych, ul. Teresy 30, 72-006 Mierzyn z dopiskiem KONKURS GPS

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego.

Zgłoszenia należy przesyłać do 22 września 2015 roku.

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Poniżej podajemy terminy:

warsztaty 25.09.2015 r. od godziny 14:00
konkurs 26.09.2015 r. od godziny 09:30