» » » Możliwości pozyskania dotacji na wyposażenie placówek

Możliwości pozyskania dotacji na wyposażenie placówek

w kategorii: Baza wiedzy | 0
Poniżej prezentujemy możliwości uzyskania dofinansowania na wyposażenie placówki w Interaktywny System Doświadczania Świata. Przedstawione możliwości finansowania umożliwiają uzyskanie wsparcia dla żłobków, przedszkoli, szkół, ośrodków rehabilitacyjno- edukacyjno-wychowawczych, wszelkich placówek oświatowych, fundacji oraz instytucji zapewniających wsparcie osobom starszym.

Program Maluch + 2022-2029

Program realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, którego celem jest między innymi wspieranie funkcjonowania i tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Oprócz pozyskania środków na budowę lub remont budynku środki z programu można przeznaczyć również na zakup i montaż wyposażenia czy wspomaganie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością. Pomoc kierowana jest przede wszystkim do gmin, a w dalszej kolejności do pozostałych podmiotów tworzących miejsca opieki.

Dotacja celowa na budynek  szkolny w roku 2023

Program realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W ramach dotacji można uzyskać dofinansowanie na zakup nieruchomości, budowę lub dostosowanie obiektu, a także wyposażenie przedszkoli, szkół lub placówek oświatowych. W 2023 r. wnioski przyjmowane będą w terminie od 1 do 30 kwietnia.

Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025

Program realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach którego można uzyskać dotacje na utworzenie lub wyposażenie ośrodka wsparcia oraz funkcjonowanie już istniejących ośrodków wsparcia dla osób powyżej 60 roku życia.

Fundusze Europejskie 2021-2027

Środki z funduszy dostępne są dla placówek publicznych jak i niepublicznych, mogą one być wykorzystane zarówno na działalność dydaktyczno-wychowawczą jak i na niezbędną Infrastrukturę. Dofinansowanie placówek oświatowych możliwe jest zazwyczaj poprzez programy regionalne poszczególnych województw. Szkoła lub inna placówka oświatowa może zgłosić również własny projekt.

Projekty dofinansowane przez PFRON

Ze środków Funduszu wspierane są działania organizacji pozarządowych, których celem jest wspieranie osób z niepełnosprawnością w celu wyrównania ich szans w społeczeństwie. Szerszych informacji dotyczących możliwości realizacji i dofinansowania zgłoszonego projektu udziela PFRON.

Szczegółowe informacje dostępne na stronach internetowych poszczególnych  instytucji.

Dlaczego warto podjąć z nami współpracę:

  • Innowacyjny projekt wyposażenia Sali Doświadczania Świata w najnowsze rozwiązania;
  • Wsparcie doświadczonych specjalistów przy realizacji projektu;
  • Realizacja dotacji w jednym miejscu;
  • Pełna gwarancja oraz serwis po sprzedażowy;
  • Dostawa oraz montaż we wskazanym miejscu;
  • Sprawne wsparcie techniczne oraz szkolenia.

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z nasza ofertą

Sprawdź ofertę

Skontaktuj się

isds@harpo.com.pl