» » » Mounbatten Brailler

Mounbatten Brailler

w kategorii: Harpo | 0

Przy rosnącej popularności urządzeń opartych o system iOS, firma Harpo wyszła na przeciw potrzebom konsumentów i stworzyła nowoczesne oprogramowanie, dzięki któremu Mountbatten wzmocni swoją pozycję jako urządzenie brajlowskie wspierające integrację edukacyjną i społeczną młodzieży z dysfunkcją wzroku z młodzieżą pełnosprawną.
Aplikacja MB Mimic łączy funkcje wyświetlacza i oprogramowania komunikacyjnego. Umożliwia ona dwukierunkową komunikację pomiędzy Mountbattenem a urządzeniem iOS, a co ważniejsze dwustronną komunikację pisemną między osobą widzącą a niewidomą.
Nauczyciele w szkołach ogólnodostępnych, rodzicie czy rodzeństwo dzieci posługujących się brajlem mają teraz sposobność na wymianę informacji tekstowej nawet jeśli brajl jest im nieznany. Informacja pisana na Mountbattenie zostaje wyświetlona na ekranie urządzenia iOS w postaci zwykłego tekstu, podczas gdy informacja napisana na wyświetlaczu dotykowym, pojawi się na papierze w postaci wypukłej.
MB Mimic pozwala również na łatwe i szybkie przesyłanie plików z lub do Mountbattena. Za każdym razem użytkownicy otrzymują tekst w znanym im formacie. Ani brajl, ani czarnodruk nie są już barierą komunikacyjną. Nauczyciele z łatwością mogą wprowadzać nowe słownictwo czy otrzymywać prace uczniów w postaci cyfrowej, co ułatwi im sprawdzanie i ocenianie.
Co więcej oba urządzenia komunikują się bezprzewodowo, dzięki czemu osoby nie są ograniczone i mogą swobodniej aranżować swoje środowisko pracy. Nauczyciele również mogą zdalnie komunikować się pisemnie z uczniem pracującym na Mountbattenie.
Każdy nowy Mountbatten jest przystosowany do bezprzewodowej komunikacji z MB Mimiciem. Jednakże obecni użytkownicy Mountbattena również będą mogli cieszyć się takim rozwiązaniem. A to dzięki zewnętrznemu adapterowi służącemu do dwukierunkowej komunikacji z urządzeniem iOS.