» » » Aktywny Samorząd 2013

Aktywny Samorząd 2013

w kategorii: Harpo | 0

Do 28 lutego 2013 roku PFRON przyjmował wystąpienia samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” w 2013 roku.
Z uwagi na zmiany formalne w realizacji Programu, niezbędna jest aktualizacja procedur, a co za tym idzie dokonanie stosownych zmian w obrębie powiatów np. we wnioskach dla osób niepełnosprawnych.
Tak jak w 2012 roku, w tym roku będzie możliwa pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania – Moduł I, Obszar B, Zadanie 1. W Zadaniu 2 natomiast PFRON zakłada możliwość dofinansowania szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Maksymalne kwoty dofinansowania odpowiednio w Zadaniu nr 1:

  • dla osoby niewidomej – 30.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 20.000 zł,
  • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku, stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności – 10.000 zł,
  • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych i pozostałych adresatów obszaru – 5.000 zł,

oraz w Zadaniu nr 2:

  • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
  • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
    Uwaga: z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

Udział własny Wnioskodawcy jest wymagany w Module I, Obszar B, Zadanie nr 1- 10% ceny brutto zakupu.

Szczegóły czytaj tutaj.

Szczegółowe informacje dostępne są we właściwych regionalnych ośrodkach pomocy społecznej.
Zapraszamy do kontaktu z nimi i życzymy powodzenia!