» » » Horyzont 2020 – INSENSION

Horyzont 2020 – INSENSION

w kategorii: Harpo | 0

Również na początku 2018 roku, rozpocznie się realizacja międzynarodowego projektu badawczego INSENSION.
W ramach projektu zostanie opracowana platforma informatyczna wspomagająca komunikację osób z poważnymi i sprzężonymi trudnościami w uczeniu się (osób z PMLD). Tworzony system pozwoli rozpoznać niesymboliczne zachowania użytkowników w danym kontekście oraz komunikować intencje danej osoby, co może zostać wykorzystane przy korzystaniu przez nie z różnych aplikacji i usług cyfrowych.
W ramach projektu Harpo współpracować będzie z dwoma instytucjami z Polski – Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (koordynator projektu) oraz Stowarzyszeniem Na Tak. W skład konsorcjum wchodzą również partnerzy z Niemiec, Słowenii i Hiszpanii. Główne zadania Harpo w projekcie obejmują zdefiniowanie wymagań co do systemu z punktu widzenia użytkowników i z perspektywy biznesowej, a także walidacja stworzonych rozwiązań i nadzór techniczny nad testami. Ponadto Harpo będzie koordynować etap prac związany z upowszechnianiem i wykorzystaniem wyników projektu oraz zarządzaniem kwestiami etycznymi i ochrony danych osobowych.

FLAGA_UE

Projekt finansowany jest z programu Unii Europejskiej na rzecz badań i innowacji „Horyzont 2014-2020”, w ramach umowy o dofinansowanie nr 780819.