» » » Harpo na wystawie Marki WIELKOPOLSKA podczas targów e-learning Africa

Harpo na wystawie Marki WIELKOPOLSKA podczas targów e-learning Africa

w kategorii: Harpo | 0

W dniach 26-28 września 2018 r. nasza firma uczestniczyła w wystawie Marki WIELKOPOLSKA podczas wydarzenia International Conference on ICT for Development, Education & Skills, odbywającego się w stolicy Rwandy – Kigali. Jest to największa w Afryce konferencja dotycząca branży ICT w edukacji, w której swój udział zaznaczyli przedstawiciele władz, decydenci oraz praktycy z sektora edukacji, biznesu i administracji z całej Afryki. Konferencja zgromadziła ok. 1200 uczestników z 85 krajów; zaprezentowało się ok. 60 wystawców.

Organizatorem naboru na wystawiennicze stoisko Województwa Wielkopolskiego był Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, który docenił działalność Harpo w obszarze Inteligentnej Specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT” i zakwalifikował do udziału w wystawie. Obok Harpo swą ofertę na wystawie prezentowały inne wielkopolskie firmy sektora ICT, wielkopolskie uczelnie wyższe oraz instytucje otoczenia biznesu.

Oferta produktowa Harpo wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród zwiedzających z krajów afrykańskich, ale nie tylko. Udział w wystawie zaowocował pozyskaniem licznych kontaktów biznesowych do firm, a także innych organizacji rządowych i pozarządowych. Mieliśmy również okazję zapoznać się z sytuacją społeczno-ekonomiczną oraz klimatem biznesowym w Rwandzie.

 

Przedsięwzięcie realizowane było w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska”, współfinansowanego ze środków Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Więcej informacji na temat tego wydarzenia można znaleźć na stronie Organizatora: tutaj.