» » » Harpo na wystawie Marki WIELKOPOLSKA podczas International Conference on ICT w Kigali (Rwanda)

Harpo na wystawie Marki WIELKOPOLSKA podczas International Conference on ICT w Kigali (Rwanda)

w kategorii: Harpo | 0

Nasza firma znalazła się wśród zaledwie 8 podmiotów, które zakwalifikowane zostały do udziału w wystawie Marki WIELKOPOLSKA podczas wydarzenia International Conference on ICT for Development, Education & Skills, odbywającego się w dniach 26-28 września 2018 r. w stolicy Rwandy – Kigali. Organizatorem naboru na wystawiennicze stoisko Województwa Wielkopolskiego jest Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, który docenił działalność Harpo w obszarze Inteligentnej Specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT”.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska”, współfinansowanego ze środków Wielopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Więcej informacji na temat tego wydarzenia można znaleźć na stronie Organizatora: Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu