» » » Dofinansowania Polkard

Dofinansowania Polkard

w kategorii: Harpo | 0

KONKURSY NA REALIZACJĘ PROGRAMóW POLITYKI ZDROWOTNEJ POLKARD

Informujemy, że Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkursy, w ramach realizacji których istnieje możliwość pozyskania środków na zakup komputerowych systemów rehabilitacji funkcji poznawczych.

Ogłoszenia o konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej:
"POLKARD – Neurologia – sale wczesnej rehabilitacji w oddziałach neurologicznych
posiadających pododdziały udarowe".

"POLKARD – poprawa dostępności do rehabilitacji dla chorych z udarem mózgu".

Celem realizacji zadań będących przedmiotem konkursów jest wprowadzanie nowych metod rehabilitacji po udarze mózgu celem zmniejszenia niepełnosprawności u chorych
z udarem mózgu. Oferty należy składać w terminie do 18.03.2008.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia,
w zakładce: Ogłoszenia i komunikaty.

Kliknij tutaj

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w tegorocznej edycji programu „Pegaz” PFRON wnioski o dofinansowanie sprzętu w module pomocy w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier w komunikowaniu się należy składać od dnia 1 kwietnia do 16 maja 2008.

Kliknij tutaj

Jako producent specjalistycznego oprogramowania wspomagającego rehabilitację chorych z afazją zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Przedstawiamy zestaw programów komputerowych wspomagających rehabilitację chorych z afazją: Afasystem.
Aby zapoznać się ze szczegółami kliknij tutaj