» » » Bon na cyfryzację

Bon na cyfryzację

w kategorii: Harpo | 0

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Wdrożenie oprogramowania do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem Harpo Sp. z o.o. w celu skutecznego funkcjonowania w ramach organizacji, wzmocnienia pozycji na rynku rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami i możliwości zapewnienia pracy w warunkach kryzysu

Harpo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Tytuł projektu: „Wdrożenie oprogramowania do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem Harpo Sp. z o.o. w celu skutecznego funkcjonowania w ramach organizacji, wzmocnienia pozycji na rynku rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami i możliwości zapewnienia pracy w warunkach kryzysu”

Głównym celem realizacji projektu jest zmiana funkcjonujących procesów w Harpo przez implementację odpowiednich rozwiązań do transformacji cyfrowej. Firma planuje wdrożyć system (oprogramowanie) do planowania zasobów, przez wyposażenie w moduły obejmujące poszczególne obszary firmy (produkcja, handel, logistyka, magazyn, finanse, marketing) i oparte na jednej wspólnej bazie danych.

Planowanym efektem realizacji tego projektu będzie wdrożenie systemu (typu ERP), który pozwoli efektywniej gromadzić dane oraz porządkować i integrować obszary funkcjonowania firmy. Korzyści będą odnosić się bezpośrednio do firmy, ale też do pracowników oraz będą miały wpływ na współpracę z klientami i dostawcami – nowy system umożliwi bowiem sprawną komunikację i szybkie reagowanie w przypadku zagrożeń (np. opóźnień czy zmian dostępności, zmian technologicznych i jakościowych).

Wartość projektu: 281 300,00 zł

Wartość dofinansowania: 239 105,00 zł