» » » „Aktywny Samorząd” – wnioski

„Aktywny Samorząd” – wnioski

w kategorii: Harpo | 0

W tym roku PFRON proces dofinansowania do zakupu sprzętu i oprogramowania specjalistyczno-rehabilitacyjnego przekazał lokalnym samorządom, tj. Miejskim Ośrodkom Pomocy Rodzinie oraz Powiatowym Centrom Pomocy Rodzinie. W odróżnieniu od dotychczasowych dofinansowań w ramach programu Homer czy Pegaz, obecny, pilotażowy program „Aktywny Samorząd”, nie przewiduje dofinansowania na zakup podstawowego sprzętu komputerowego.

UWAGA! 20 września PFRON zmodyfikował zasady:

istnieje możliwość rozliczenia zakupu urządzenia brajlowskiego lub lektorskiego,
w skład którego wchodzi urządzenie zdefiniowane
jako podstawowy sprzęt komputerowy
– obszary: B2 i B3 pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Zapraszamy do skorzystania z oferty zakupu:

zestaw lektorski Harpo lub zestaw brajlowski Harpo

Osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej lub dzieci, ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz z dysfunkcją narządu wzroku, mogą składać:
1. wnioski o pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (obszar B1 – do kwoty 5000zł),
2. wnioski o pomoc w zakupie urządzeń lektorskich (obszar B2 – do kwoty 5000zł)
3. oraz wnioski o pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich (obszar B3 – do kwoty 12 000zł).

Natomiast osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej lub dzieci, ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz z dysfunkcją obu kończyn górnych, mogą składać:
1. wnioski o pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (obszar B1 – do kwoty 5000zł)

W tym roku PFRON zwiększył środki na obszar F ( tj. pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej ), kosztem obszaru B4 ( tj. dofinansowania szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich). Wprawdzie można składać wnioski w obszarze B4, jednak mogą zostać one zrealizowane dopiero w 2013 roku.
Szczegółowe i aktualne informacje nt. pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, dostępne są zawsze na stronach PFRON.

Starając się sprostać Państwa oczekiwaniom, oferujemy naszą profesjonalną pomoc. Nasze wieloletnie doświadczenie w obsłudze Klienta Indywidualnego może być pomocne przy wyborze specjalistycznego sprzętu, zarówno dla osób z dysfunkcją wzroku, osób niepełnosprawnych jak i mających problemy z komunikacją. Pragniemy, aby zakupiony przez Państwa sprzęt był pomocny, a jego codzienne używanie dawało wiele satysfakcji i swobody.

Przykładowe produkty odpowiadające danemu obszarowi dofinansowania.

Jeżeli będą Państwo mieli jakieś wątpliwości lub pytania, zawsze można się kontaktować z nami bezpośrednio pod nr tel. 61/853 14 25 lub poprzez e-mail: info@harpo.com.pl

Formularze wniosków i informacje o terminach ich składania, dostępne są we właściwych (względem miejsca zamieszkania Adresata Programu) regionalnych ośrodkach pomocy społecznej.