» » » WBU-ICEVI 2012

WBU-ICEVI 2012

w kategorii: Harpo | 0

W dniach 8-18 listopada 2012 roku, można nas spotkać w Bangkoku na międzynarodowej konferencji, zorganizowanej we współpracy WBU ( Światowa Unia Niewidomych ) z ICEVI ( Międzynarodowa Rada ds. Edukacji Osób z Wadami Wzroku ). Działalność obu organizacji ma na celu wspieranie osób z wadami wzroku.
WBU podkreśla równość oraz pełne uczestnictwo osób niewidomych i słabowidzących w społeczeństwie czy ich indywidualne prawo do samostanowienia. ICEVI natomiast jest profesjonalną organizacją pozarządową, która istnieje w celu promowania równego dostępu do edukacji dla wszystkich dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku.

WBU-ICEVI 2012 to konferencja obejmująca Zgromadzenie Ogólne obu tych światowych organizacji, wspólne sesje plenarne oraz warsztaty, mające na celu uściślenie ich współpracy i wymianę informacji.

Konferencja będzie wzbogacona o stoiska Wystawców z całego świata.

Wszystkich zainteresowanych, zapraszamy na naszą wystawę!