» » » Zalety pracy z kolumną świetlną w przypadku osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Zalety pracy z kolumną świetlną w przypadku osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

w kategorii: Baza wiedzy | 0

Osoby pracujące w placówkach edukacyjnych czy gabinetach terapeutycznych wiedzą jak ważne jest zapewnienie sprzyjającego środowiska do nauki dla wszystkich uczniów, w tym również tych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Kolumny świetlne mogą odgrywać kluczową rolę w tworzeniu takiego środowiska. W tym artykule przedstawiono zalety pracy z kolumną świetlną podczas pracy z osobami z ASD oraz sposób, w jaki można zintegrować elementy Luminea, aby poszerzyć możliwości oddziaływań terapeutycznych i edukacyjnych.

Kolumna świetlna a relaksacja

Kolumny świetlne dają możliwość tworzenia kojącej i relaksującej atmosfery w pomieszczeniu. Dla osób z ASD, które mogą być wrażliwe na bodźce sensoryczne, kolumny mogą być źródłem relaksu i wyciszenia. Umieszczone w cichym zakątku klasy, pozwalają na podejście do nich w dowolnym momencie oraz wyciszenie. Ponadto, inne elementy świetlne systemu Luminea, takie jak światłowody, planeta, lampa itp. mogą nadać temu doświadczeniu dodatkowy wymiar, poprzez uruchomienie uspokajającego oświetlenia towarzyszącego poruszającym się bąbelkom.

Kolumna świetlna a stymulacja sensoryczna

Oprócz działania uspokajającego, kolumny świetlne doskonale nadają się również do stymulacji sensorycznej. Osoby z ASD mogą mieć specyficzne potrzeby w zakresie oddziaływania bodźców, a kolumny świetlne pomagają zaspokoić te potrzeby. Pozwalają kreować bezpieczną i akceptowalną przestrzeń dla osób z różnymi potrzebami stymulacji sensorycznej. Po dostosowaniu rodzaju oraz intensywności oddziałujących bodźców sensorycznych łatwiej jest stymulować naukę, ponieważ uwaga użytkownika jest w pełni skupiona na prezentowanej aktywności lub zadaniu.

Dodając różnorodne elementy świetlne Luminea, można zapewnić bogatsze wrażenia sensoryczne, poprzez oddziaływanie kolorów i efektów świetlnych. Ponadto dodatkowa stymulacja zmysłów możliwa jest dzięki aktywnością Dostępnym w bezpłatnej aplikacji Luminea.

Kolumna świetlna a koncentracja

Kolejną zaletą kolumn świetlnych jest możliwość wykorzystania ich w usprawnianiu koncentracji. Płynne ruchy baniek mogą działać kojąco, pozwalając uczniom skuteczniej skoncentrować się na wykonywanych zadaniach. Wśród różnych ćwiczeń możliwych do wykonania z użyciem kolumny z bąbelkami, skutecznym sposobem na poprawę koncentracji, uwagi i pamięci operacyjnej jest ustawienie kolumny w trybie sekwencyjnym i przełączanie kolorów oraz zachęcanie uczniów do zidentyfikowania następnego koloru.

 

Kolumna świetlna a interakcje społeczne

Jednym z wyzwań, przed którymi często stają uczniowie z ASD, jest interakcja społeczna. Kolumny bąbelkowe mogą być wykorzystywane jako narzędzie zachęcające uczniów do interakcji. Angażującym ćwiczeniem jest „łańcuch kolorów”. W trakcie zabawy pierwszy użytkownik wybiera kolor za pomocą dowolnego pilota, następny użytkownik powtarza wybrany przez kolegę kolor przed dodaniem własnego. Kolejni użytkownicy muszą wybrać dwa poprzednie kolory przed dodaniem trzeciego. Stopniowo możemy zwiększać długość sekwencji. Kolumna bąbelkowa Luminea jest dostarczana z książką aktywności, która zawiera ponad 50 ćwiczeń podzielonych na kategorie według celów. Ćwiczenia zawarte w książce mogą stanowić doskonałą inspirację dla nauczycieli oraz terapeutów.

Podsumowując, kolumny bąbelkowe są nieocenionym narzędziem dla placówek edukacyjnych , a także terapeutycznych wspomagających uczniów z ASD. Ich możliwości w zakresie uspokajania, stymulowania, skupiania uwagi i promowania interakcji społecznych sprawiają, że są one cenną pomocą w każdej klasie czy gabinecie. Ponadto integrując inne urządzenia systemu Luminea można zmaksymalizować korzyści płynące ze stosowania kolumn bąbelkowych. Zapewni to uczniom sprzyjające środowisko do nauki i rozwoju.

Pamiętajmy, aby zawsze brać pod uwagę indywidualne potrzeby każdego ucznia z ASD i odpowiednio dostosować pracę z kolumną świetlną. Dzięki kolumnom możemy stworzyć satysfakcjonujące doświadczenie edukacyjne oraz terapeutyczne dla wszystkich uczniów w klasie.