» » » Testowanie papierowych prototypów w projekcie GUIDed

Testowanie papierowych prototypów w projekcie GUIDed

w kategorii: Harpo | 0

W listopadzie 2020 rozpoczęliśmy pierwszą fazę testowania tzw. papierowych prototypów w projekcie „GUIDed Assisted-Living and Social Interaction Platform (GUIDed)”/ „GUIDed Platforma wspomagająca życie i interakcje społeczne (GUIDed)”. Prototypy te są oparte na wstępnych analizach wymagań i trwającym rozwoju technicznym systemu GUIDed.
Ilustracje na stronie internetowej projektu przedstawiają elementy interfejsu użytkownika dla każdej z pięciu projektowanych usług: https://www.guided-project.eu/hifi-paper-prototypes/. Sesje ewaluacyjne z użytkownikami, przeprowadzane w krajach partnerów projektu, tj. na Cyprze, w Austrii, Polsce i wkrótce również w Norwegii, udokumentowane są na podstronie: https://www.guided-project.eu/end-users_eval/. Służą one ciągłemu rozwojowi i doskonaleniu aplikacji GUIDed w oparciu o bieżące potrzeby i oczekiwania użytkowników.
Zachęcamy także do śledzenia Facebooka projektu: https://www.facebook.com/GUIDed-project-110937727128777/, gdzie można na bieżąco zapoznawać się z aktualnościami dotyczącymi projektu GUIDed. Wkrótce będzie dostępna również strona internetowa projektu po polsku!
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (https://www.ncbr.gov.pl/) w ramach Programu Active Assisted Living Programme (AAL) Call 2019 (http://www.aal-europe.eu/).