» » » Program Aktywny Samorząd 2021

Program Aktywny Samorząd 2021

w kategorii: Harpo | 0

Zarząd Funduszu określił kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku, umożliwiający kontynuowanie programu.

Na realizację programu w bieżącym roku fundusz zagwarantował budżet w wysokości 189,62 mln zł.

Również w 2021 roku wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Wniosek o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) można składać od 1 marca 2021 r.

PFRON zapewnia, że osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać z różnych form wsparcia w zakresie złożenia wniosku tj. kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON czy w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

Zasady i warunki udzielenia pomocy, w porównaniu z rokiem ubiegłym, nie uległy zmianie. O ponowne wsparcie w programie Aktywny Samorząd można ubiegać się po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy; w zadaniu 5 – po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną.

W ramach programu Aktywny Samorząd można uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego oraz elektronicznego – modułu I, obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. W 2021 roku w ramach obszaru B realizowane będą następujące formy wsparcia:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk). Maksymalna kwota dofinansowania:

– dla osoby niewidomej – 24 000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15 000 zł,

– dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9 000 zł,

– dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7 000 zł.

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania. Maksymalna kwota dofinansowania:

– dla osoby głuchoniewidomej – 4000 zł,

– dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3 000 zł,

– dla pozostałych adresatów obszaru – 2 000 zł,

Istnieje możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku). Maksymalna kwota dofinansowania: 7 500 zł.

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy). Maksymalna kwota dofinansowania: 4 000 zł.

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności). Maksymalna kwota dofinansowania: 1 500 zł.

Przy realizacji dofinansowania wymagany jest udział własny, który w ramach Obszaru B wynosi co najmniej 10% ceny zakupu sprzętu lub usługi brutto.

W ramach programu Aktywny Samorząd można uzyskać również pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, uzyskaniu prawa jazdy, zakupie wózka inwalidzkiego czy skutera o napędzie elektrycznym, zakupie protezy kończyny czy dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym. Szczegółowe informacje dotyczące programu Aktywny Samorząd dostępne są na stronie PFRON: kliknij tutaj