» » » POLKARD 2009

POLKARD 2009

w kategorii: Harpo | 0

Informujemy, że Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs w ramach którego istnieje możliwość zakupu komputerowych systemów rehabilitacji funkcji poznawczych.

Nazwa: „Konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej: POLKARD 2009 – sieć oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze.
Szczegółowe informacje:

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m241614181&ms=416&ml=pl&mi=418&mx=0&mt=&my=677&ma=012975

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu otrzymania oferty na zestaw programów komputerowych wspomagających rehabilitację chorych z afazją AFASYSTEM.

afasystem@harpo.com.pl