» » » Platforma wspomagająca życie i interakcje społeczne (GUIDed)

Platforma wspomagająca życie i interakcje społeczne (GUIDed)

w kategorii: Harpo | 0

Harpo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu wraz z międzynarodowym konsorcjum partnerów (AgeCare (Cyprus) LTD – Materia Group – Cypr (koordynator), University of Cyprus – Cypr, Kompetenznetzwerk Informationstechnologie zur Förderung der Integration von Menschen mit Behinderungen – Austria, Platus Learning Systems GmbH – Austria, Karde AS – Norwegia, Frederick Research Center – Cypr) realizuje projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (https://www.ncbr.gov.pl/) w ramach Programu Active Assisted Living Programme (AAL) Call 2019 (http://www.aal-europe.eu/).

Tytuł projektu: „GUIDed Assisted-Living and Social Interaction Platform (GUIDed)”/ „GUIDed Platforma wspomagająca życie i interakcje społeczne (GUIDed)”

Celem projektu jest rozwiązanie problemu utrzymania niezależności i funkcjonowania osób starszych w środowisku domowym, tak długo jak to możliwe, poprzez ułatwianie im wykonywania ważnych czynności życia codziennego za pomocą rozwiązań informatycznych, opartych na tabletach czy smartfonach. Głównymi obszarami docelowymi platformy GUIDed są funkcje sterowania domem, poprawa bezpieczeństwa, nawigacja na zewnątrz, poprawa nawyków żywieniowych i przypominanie o lekach oraz socjalizacja/komunikacja. Zestaw GUIDed zostanie stworzony i zintegrowany z wykorzystaniem metodologii projektowania zorientowanego na użytkownika, w której użytkownicy końcowi są aktywnie zaangażowani we wszystkich etapach projektu, aż do etapu eksploatacji rozwiązania. Spersonalizowany system GUIDed umożliwi użytkownikom dodawanie nowych urządzeń i usług w przyszłości, tj. oferując nowe inteligentne moduły technologii wspomagających w oparciu o stale zmieniające się potrzeby starszych osób. Wprowadzenie systemu ma również za zadanie ograniczenie technofobii oraz edukowanie osób starszych z rozwiązań ICT takich jak platforma GUIDed.

Planowanym efektem realizacji tego projektu będzie wykonanie inteligentnego zestawu GUIDed przy użyciu w pełni konfigurowalnego sprzętu, umożliwiając integrację i rozszerzenie istniejących modułów open source. Taka zintegrowana platforma będzie oferować pulę prostych usług asystujących oraz uczących użytkownika w rzeczywistości rozszerzonej, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami osób starszych. Przykładowe aspekty zastosowania platformy GUIDed w codziennym życiu osób starszych:
1. Zachowanie bezpieczeństwa i alarmy bezpieczeństwa (np. powiadomienia o wykryciu dymu/CO itp. oraz w przypadku pozanormatywnych poziomów temperatury czy wilgotności – usługa szczególnie przydatna dla rodziny czy opiekunów osób starszych);
2. Przestrzeganie terapii oraz instrukcji dotyczących żywienia czy przyjmowania leków (przypomnienia o dawkach);
3. Nawigacja na zewnątrz czy usługi wirtualnego zwiedzania po dostępnych witrynach;
4. Unikanie izolacji za pośrednictwem usługi komunikacji społecznej;
5. Komfort i redukcja kosztów energii dzięki usługom inteligentnego domu (np. za pomocą sterowania oświetleniem).

Wartość projektu dla partnera polskiego: 730 548,00 zł

Wartość dofinansowania dla partnera polskiego: 540 552,00 zł